indregard.no
Politikk og samfunn

Bødlenes fødestue

Timothy Snyders «Bloodlands» tar for seg historien til det ufattelige antallet millioner døde mennesker i aksen mellom Hitler og Stalin i perioden fra 1933 til 1946. Det er en bloddryppende, men absolutt anbefalt, bok.

Den representerer en trend i historieskrivingen der ideologienes betydning legges bort til fordel for mer åpne, komparative studier av de ulike nasjonenes utvikling.

Effekten er en mer nyansert forståelse av Nazi-Tyskland, der den vanlige forklaringsmodellen om ondskap og annerledeshet veksles inn i en mye mer troverdig fortelling om politisk krysspress og muligheter som vokser ut av tidligere historiske veivalg. Kort fortalt, en historie basert på historien, i stedet for en biografi om Hitler. I tillegg er effekten for Sovjetunionen et klart og tydelig fokus på hvor blodig og maktsykt dette regimet også ble, og hvor mange like og overlappende historiske trekk som bragte Hitler og Stalin til makten i sine respektive forbryterstater.

På en måte gjør det forbrytelsene deres verre: i dette lyset fremstår de som mye mer preget av rasjonell tanke enn spontane følelsesutbrudd. På den andre siden gjør det forbrytelsene nærmere oss selv: det kan langt på vei virke som om historiske tilfeldigheter gjorde akkurat tyskerne, og ikke oss selv, til nazister.

Men uansett, det var en altfor lang innledning til et sitat med dagsaktuell betydning. Temaet som behandles, er hvorfor regjeringene i mange eruopeiske land inngikk fatale samarbeid med partier som NSDAP, og hvorfor Stalin fikk konsolidere sitt enevelde på begynnelsen av tredvetallet. Husk på at verdensøkonomien på dette tidspunktet er i krise etter krakket i 1929.

The predominant view [among European governments] was that budgets should be balanced and money supplies tightened. This, as we know today, only made matters worse. The Great Depression seemed to discredit the political response to the end of the First World War: free markets, parliaments, nation-states. The market had brought disaster, no parliament had an answer, and nation-states seemingly lacked instruments to protect their citizens from immiseration.

The Nazis and Soviets both had a powerful story about who was to blame for the Great Depression (Jewish capitalists or just capitalists) and authentically radical approaches to political economy.

Vi lever altså i dag i bødlers fødestue, på et kontinent styrt av en sentralbank som insisterer på å gjenta fortidens feilgrep. La oss bare håpe det går bedre denne gang.

historie økonomi nazisme stalinisme