indregard.no
Politikk og samfunn

Færre gjenger gir mer kriminalitet?

Dette er interessant økonomisk sosiologi! Russell Sobel har undersøkt strategier for å bekjempe gjenger, og kommer frem til:

Our analysis suggests not that gangs cause violence, but that violence causes gangs. In other words, gangs form in response to government’s failure to protect youths against violence. The surprising implication of our insight is that efforts to reduce gang activity could actually increase violent crime.

Ideen er omtrent slik: Gjenger oppstår naturlig fra anarki. Hvis du er utsatt for å bli jaktet på og fratatt dine eiendeler av hvem som helst, vil du – med mindre du er den sterkeste karen i verden – ha fordeler av å beskytte deg selv ved å gå sammen med andre i en gjeng. Dette var trolig en av grunnene til at mennesker dannet stammesamfunn.

Så, hvis politiet da bekjemper gjengene, vil trusselen om gjengjeldelse forsvinne, og risikoen ved tilfeldig vold og vinningskriminalitet synke.

Den eneste måten å bekjempe gjenger på, i denne modellen, er altså å bekjempe kriminaliteten; beskytte enkeltungdommene; for å redusere fordelene ved å gå inn i en gjeng. I og med at det mange steder er slik at det meste av kriminaliteten folk søker tilflukt fra i en gjeng begås av gjenger, vil du også kunne oppnå en tre-fluer-i-en-smekk-effekt av å forhindre kriminaliteten. Du reduserer behovet for gjengbeskyttelse, effektiviteten av gjengens  gjensidige løfter om hevn og inntjeningen til gjengene.

kriminalitet gjenger