indregard.no
Politikk og samfunn

Tolkninger

Vi, Norges folk, krever en umiddelbar slutt på at grupperinger med diverse kommersielle og ideologiske interesser får trykt sine pressemeldinger verbatimt i de største avisene. Vi krever også en umiddelbar slutt på at tall fra undersøkelsen presenteres sammen med høyst tvilsomme slutninger, uten at det tilgrunnliggende spørsmålet foreligger.

Kasus fra db.no: Overskriften er «kvinner vil forsørges». Basert på en lang, selvmotsigende og ufattelig lite opplysende tekst signert Merete Landemo har jeg konkludert med at dette sannsynligvis er basert på et spørsmål som lyder omtrent slik:

Misunner du andre kvinner som kan velge å være hjemmeværende eller jobbe deltid fordi de har en mann som kan forsørge seg?

For å få sine seksti prosent har deretter det anerkjente universitetet det nøytrale statistikkbyrået Dagbladet selv vikarbyrået Proffice valgt å bare se på gruppa «kvinner med to barn eller mer og full jobb». Jeg har ikke ord for hvor tåpelig det er å presentere dette med overskriften «kvinner vil forsørges». Kombinerer du den typen spørsmål med den typen data mining kan du få akkurat de resultatene du ønsker deg.

Spør du, for eksempel, folk med mer enn to barn om  de misunner folk som har færre barn og kan gå på byen når de vil, får du de samme resultatene som dersom du spør folk med få barn om de misunner dem som har to eller flere.

Jeg skjønner det rett og slett ikke. Gir det ikke en fryktelig ekkel smak i munnen å trykke overskrifter og ingresser som villeder folk til å «lære» nøyaktig det motsatte av det som er fakta? Det mest åpenbare resultatet å trekke ut fra denne undersøkelsen er nemlig dette: Verken kvinner eller menn flest ønsker å bli forsørget av en partner.

For ordens skyld: dersom du ønsker å finne ut om kvinner faktisk ønsker seg å bli forsørget av en mann, kan du stille spørsmålet slik: «La oss anta at du og din ektemake fritt kunne disponere arbeidstid og dermed også inntekt mellom dere. Hvilken fordeling ville du da valgt, i prosent?»

statistikk kjønnsroller arbeidsliv