indregard.no
Politikk og samfunn

Billig bensin? Bo i Norge!

OK, så var visst ikke Norge det dyreste landet i verden. Snarere er vi det billigste, målt i kjøpekraft. Men bensinen – den er vel fortsatt grisedyr i dette landet?

Dessverre. Riktignok kan vi ikke måle oss med Venezuela, som selger bensin til folket for $0,02. Men målt i forhold til inntekten kommer Norge veldig godt ut av en sammenligning med andre europeiske land. Vi kommer faktisk tredje best ut, bare slått av Island og Luxembourg. Men dette var målt ved hjelp av BNP-tall fra 2007, så vi har nok passert Island nå.

Bensinpriser i Europa, PPP-justert
Bensinpriser i Europa, PPP-justert

Noen mener at PPP-justerte priser er «juks». Det blir selvsagt billigere, målt i kroner, å fylle tanken i Oman enn i Norge. Bensinprisen i Oman er $0,31, mens den er $1,63 i Norge. Men enhver økonom vil være enig i at det er direkte usaklig å sammenligne priser på denne måten. Det er nemlig ikke mulig å ha et samfunn som har et norsk velstandsnivå og et omansk prisnivå. Vi må derfor utjevne en av de to før vi sammenligner, og vi velger å utjevne velstandsnivået. Dermed kan vi sammenligne prisnivået – og altså regne ut hvor mye en liter bensin koster, i en tenkt valuta der én enhet er det samme i alle land. Dette gir en presis beskrivelse av hvor mye en innbygger i Oman må gi avkall på for å få tak i en liter bensin, i forhold til hva en gjennomsnittlig nordmann må. Det viser seg å være omtrent like mye, ettersom Oman er et land som subsidierer bensin til folk.

Bensin og diesel er viktige drivstoff for jordbruk, transport og industri, og det er derfor veldig viktig for fattige land å ha tilgang på billig bensin og diesel. Men kjøpekraftkorrigerte bensinpriser er lavest i Amerika og Europa:

Bensinpriser per kontinent, PPP-justert
Bensinpriser per kontinent, PPP-justert

Altså, bare for å banke det inn én gang til: Bensin er billig i Norge. Vi er blant de nasjonene i verden som må bruke minst andel av lønna vår for å få kjøpt en liter bensin. Her kan du se alle nasjonene i verden og deres kjøpekraftkorrigerte bensinpris. Øvelsern er å finne Norge (NOR) på lista. Et tips er å begynne letingen nedenfra.

Bensinpriser for alle verdens land, PPP-justert
Bensinpriser for alle verdens land, PPP-justert

Metode: PPP-data fra Pew World Tables (PWT) for 2007. En nasjon er tatt ut pga. manglende PPP-data (Serbia). Bensinprisene er fra gtz. Fra dette datasettet ble noen «land» uten matchende PWT-oppføring strøket. Den kjøpekraftkorrigerte prisen i dollar kommer frem ved å dividere bensinprisen (i cent) med variabelen «y» – reelt (kjøpekraftkorrigert) brutto nasjonalprodukt per capita sammenlignet med USA – fra PWT. To land ble utelukket fra grafene på grunn av ekstremt høye priser; det gjelder Eritrea (som har bensinrasjonering) og Kongo (dem.rep.).

økonomi priser bensinpris kostnader