indregard.no
Politikk og samfunn

FUD

For oss datanerder er begrepet FUD velkjent. Forkortelsen stammer fra Microsoft, som på midten av nittitallet utarbeidet sin strategi for å knuse miljøene basert på åpen kildekode (Linux etc.): Fear, Uncertainty, Doubt. Poenget er her å aldri faktisk undersøke sannheten, men å strø om seg med rykter om alvorlige, generelle problemer med alle andres systemer, for eksempel det svært standhaftige ryktet om at Linux strider mot opptil 250 Microsoft-patenter. Poenget er at FUD er mye mer effektivt enn å faktisk saksøke Linux for patentbrudd: Microsoft ville tape, og dermed ville «argumentet» for å unngå Linux gå tapt.

I dagens Klassekampen er det et eksempel på slik villedende desinformasjon fra en som bør vite bedre, Høyres Linda Hofstad Helleland. Det handler om pappapermisjon.

– Forutsetningen for forslaget er at fedre får selvstendig opptjeningsrett. Med dagens fedrekvote får de ikke permisjonsutbetaling ut fra sin lønn, men ut fra mors lønn. Det første som må gjøres, er at den rødgrønne regjeringen må innfri sitt løfte om å gi selvstendig opptjeningsrett, slik at far blir likestilt som omsorgsperson med egne økonomiske rettigheter, sier hun.

Jeg er ganske godt inne i dette regelverket, ettersom jeg har to barn på hhv. fire og trekvart år. Derfor vet jeg at Helleland her snakker om en ganske minimal gruppe av foreldre, nemlig de der mor er arbeidsledig eller uføretrygdet før svangerskapet, men går tilbake i jobb etter svangerskapet. For alle andre grupper – dvs. over 90 % – får far permisjonsutbetaling ut fra sin lønn.

Nesten alle jeg snakker med som skal bli foreldre eller aldri har vært borti systemet har gått på denne politikerbløffen. Høyre og KrF maser, maser og maser om selvstendig opptjeningsrett, og effekten er at mange fedre tror at de mister inntekt når de tar foreldrepermisjon. Det er altså ikke slik, og det er veldig, veldig lenge siden det var slik.

Det som gjenstår på selvstendig opptjeningsrett er de tilfellene der mor er hjemme. Av temmelig forståelige årsaker har ikke systemet prioritert å sørge for at faren i et hjem der mor er arbeidsledig skal få betalt fri for å også være hjemme. Og så er det i tillegg noen litt mer gråmelerte grensetilfeller der mor er uføretrygdet, sykemeldt i over 50 %, arbeidsledig i over 50 % osv. Felles for dem alle er at de ikke er veldig vanlige blant småbarnsforeldre og at det ikke vil ha noen veldig overbevisende likestillingseffekt å lokke far hjem i slike tilfeller.

Men altså, vordende fedre: ikke hør på Høyres FUD: Dere har rett til å være hjemme med barnet deres, og dere får samme lønn (eller 80 % av den, dersom dere vil være hjemme litt lengre). Ta det fra en som sitter hjemme på pappaperm akkurat nå.

Høyre fødselspermisjon familiepolitikk