indregard.no
Politikk og samfunn, Toppsaker

Dårlig dekning for heldekkende forbud

Fremskrittspartiets dynamiske duo Siv Jensen og Per Willy Amundsen har nå overlevert sitt innovative forslag om å forby niqab og burka. Konkret foreslår de å «nekte å yte offentlige tjenester til personer som opptrer i heldekkende plagg». Dette blir utvilsomt en artig utfordring for vannverket. Det sier mye om forslaget at en svært romslig og forståelsesfull fortolkning – nemlig at Frp her mener offentlige kontortjenester – krever at forslagsstillerne er ukjent med hvilke tjenester det offentlige faktisk yter. Det er nokså skremmende, tatt i betraktning at de begge har tilbragt mange år på Stortinget.

Det fine med representantforslag er at de må begrunnes. Jeg tenkte at en gjennomgang av begrunnelsen kunne være en morsom bloggavkobling på en helt vanlig torsdag.

I spørsmål om heldekkende plagg må det vektlegges både prinsipielle, sikkerhetsmessige, solidariske, integreringsmessige og religiøse spørsmål ettersom dette kan sees som flere sider av samme sak.

Dette er formodentlig hentet fra en lærebok i håndtering av spørsmål om heldekkende plagg i parlamenter. Min generelle anbefaling til Frp er å ta med alle relevante hensyn i alle saker dere jobber med.

I situasjoner der identifisering er påkrevd, er det vanskelig å se for seg at en person som ikke viser sitt ansikt, vil kunne bli identifisert på en tilfredsstillende måte. Forslagsstillerne mener det er grunn til å tenke gjennom problemstillingen rundt manglende identifisering knyttet til eksempelvis henting av barn i barnehage, på skole og ved offentlige kontorer.

Jeg har tenkt, og kommet frem til følgende radikale forslag: Hvis noen har rett til å kreve at du identifiserer deg, har de også rett til å kreve at du gjør det på en identifiserende måte. Jeg vil anbefale Frp å legge inn et forslag om at folk som skal identifisere seg ved hjelp av utseendet faktisk må vise ansiktet. Enkelte røster vil hevde at sammenhengen mellom at det blir enkelte praktiske vanskeligheter i forbindelse med henting i barnehagen til et totalt forbud mot å bruke barnehager og å bevege seg på offentlig sted er noe svakt begrunnet.

Dersom en person eksempelvis begår et ran ikledd heldekkende plagg, vil mulighetene for å identifisere vedkommende, eksempelvis gjennom overvåkingsmateriale, umuliggjøres.

Ronny: «La oss begå et ran!»
Jonny: «Ja, hent finlandshettene!»
Ronny: «Å neeeei æsj! Vi kan ikke begå ranet! Jeg leste akkurat på stortinget.no at det ikke er lov å gå med Finlandshette!»

Professor Tariq Ramadan deltok i høringene til det offentlige franske utvalget som nylig anbefalte et forbud mot bruk av heldekkende slør, og uttalte der at heldekkende slør på ingen måte er påbudt i islam.

Dette er et forsøk på å bevise at forslagene ikke vil være i strid med menneskerettighetene, fordi burka ikke er et muslimsk påbud. Basert på den samme logikken kan vi si at et forbud mot lange skjørt og oppsatt hår er greit i forhold til menneskerettighetene, fordi konsensus i kristendommen er at disse påbudene ikke er kristne. Religiøsitet er forbeholdt de som er enig med mainstreamfortolkerne av noen utvalgte religioner.

Forøvrig, og litt mer seriøst, er det åpenbart ikke religionsfriheten, men ytringsfriheten som begrenses mest av å bedrive tvungen avkledning. I tillegg eksisterer det rettigheter som kommer andre steder fra enn menneskerettighetene. Det må normalt påligge en aktverdig årsak til å forby handlinger, blant annet.

Tyrkia innførte allerede i 1934 et forbud mot å bruke religiøst tilbehør andre steder enn ved helligdommer og ved religiøse seremonier.

Ah, Tyrkia, rettssamfunnets vogge og vårt forbilde i alt som har med lov og rett å gjøre. En ren oase av integrering og fredelig sameksistens mellom ulike religiøse grupper.

Det er grunn til å tro at flere av kvinnene og de mindreårige jentene som bruker dette, er tvunget til dette av menn, med bakgrunn i en religiøs tolkning.

Vent! For to avsnitt siden sa dere at dette ikke handlet om religion? Nå blir jeg veldig forvirret her, asså.

Logikken er dessuten fabelaktig: fordi kvinnene er tvunget til å ha på seg plagget, er det rimelig å nekte kvinnene å få tilgang til offentlige steder og offentlige tjenester. På samme måte syns jeg overfallsvoldtekter viser at alle kvinner bør nektes adgang til offentlige steder og offentlige tjenester. På den måten får vi gitt et «tydelig signal» om at vi ikke aksepterer voldtekt.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
I
Stortinget ber regjeringen legge frem nødvendige lovforslag for å nekte å yte offentlige tjenester til personer som opptrer i heldekkende plagg.
II
Stortinget ber regjeringen legge frem nødvendige lovforslag for å forby bruk av heldekkende plagg på offentlig sted.

Dette mølet fortjener rett og slett ingen morsom kommentar.

[Thor Egil Braadland om samme]

FrP niqab burka