indregard.no
Politikk og samfunn

Sykefravær: Spillet er i gang

Som varslet i forrige post: Nå kan vi forvente oss en nøye koreografert politikerdans, der målet er å få redusert det offentliges kostnader ved sykdom. Rollene er fordelt. Som nevnt i forrige post, er det Arbeiderpartiet som skal spille den tragiske helten, som må drepe sin egen sjel for å bevare sin… sjel. Ved Arbeiderpartiets side skal Høyre danse, lenge lengtende etter nettopp drapet på Arbeiderpartiets sjel, men i dansen gråter de krokodilletårene som skal til for å synliggjøre nødvendigheten av det skjebnebestemte utfallet.

Les mer om hvordan Høyre skal samarbeide med Arbeiderpartiet om å løse utfordringene vi står overfor. For nå er vi i fase to: hvorvidt vi har et problem (eh, utfordring), er ikke lenger lov å drøfte.

Dagens hjemmelekse er å studere hvordan et slikt utspill fra Høyre kan bidra til å styrke gjennomføringskrafta for Arbeiderpartiets høyreside. Nøkkelelementene i denne analysen bør være hvordan virkelighetsforståelse er formativt for velgernes oppfatning av hva som utgjør ansvarlighet og troverdighet.

politisk analyse sykefravær velferdsstaten