indregard.no
Politikk og samfunn, Blogging og medier, Toppsaker

Frykt og forvirring gir seere: NRKs vaksine-fail

NRKs Redaksjon En har åpenbart tatt mål av seg å skulle gi en balansert fremstilling av diskusjonen rundt influensa A-vaksinen. Derfor har de invitert inn to mennesker som er mot. Til daglig driver de med salg av tvilsomme, alternative produkter (som «sølvvann» – 289 kroner per liter for det som kjemisk sett er: vann) og pusher generelle konspirasjonsteorier på internett.

Jeg forstår NRKs tankegang. For å møte konspiranoiafolkene må de invitere dem selv. De vil aldri akseptere noen andre enn sine egne, ettersom de antar at alle som ikke er med dem er ansatt av CIA. Og hvordan kan man bedre skape meningsbryting om dette viktige samfunnstemaet enn ved å la de ulike grupperingene møtes? Man kan nærmest se Habermas sveve over redaksjonsmøtet.

Men to helt sentrale forutsetninger var ikke tilstede for denne diskusjonen, og det skyldes slett journalistikk fra NRKs side:

  • Helt hårreisende og absurde påstander som ikke lar seg dokumentere har flere ganger blitt fremsatt (og motbevist) av disse folkene. Men det er alltid mulig å komme med en ny hårreisende og absurd påstand, og for myndighetspersonene som var med i debatten er det selvsagt umulig å motbevise dette på stedet. Ansvaret for å unngå at debatten ender opp som promotering av oppvigleri (forøvrig sirlig beregnet på å selge mer homeopati og whatnot) ligger på NRK. De må avklare premissene for debatten på forhånd. Selv om – la oss si – min demografi neppe lar seg overbevise av konspirasjonsteoretikerne, er det nok av folk som tar all forvirring til inntekt for at myndighetene har noe å skjule. Dette er ikke den habermasiske offentlige meningsbrytingen. Forhåndsoppslutning om grunnleggende premisser for en saklig debatt er en nødvendig betingelse for at meningsbrytingen har positivt utfall. TV kan bli både propagandamaskin og opphøyd offentlighet.
  • Programlederens kunnskap på feltet var for svak til å lede en slik debatt. Når alle forsøk på å referere til konkret evidens for påstandene blir avspist med at «vi kan ikke gå inn på det her», er konsekvensen at man får en debatt som foregår på et irrelevant nivå for den avgjørelsen folk faktisk skal ta. Hvorvidt du skal ta influensavaksine avhenger faktisk av risikovurderinger, ikke av hvem som ga best inntrykk i studio. Når konspirasjonsteoretikernes mann får lov til å komme halvveis ut i et resonnement som, såvidt jeg kan forstå, bare kan henge sammen dersom konklusjonen er at myndighetene ønsker å drepe flest mulig friske barn, er det dypt problematisk at programlederen blokkerer det sporet uten å kunne ro i land et tilsvar. Det gir igjen det samme inntrykket – særlig på statskanalen – av at vaksinekritikernes munner forsegles av det offentlige. Det var selvsagt ikke tilfelle. Det var programlederens uvitenhet og/eller den redaksjonelle vurderingen av debattens «salgbarhet» som forstummet alle data (både virkelige og oppfunnede).

NRKs slette jobb har dessverre forverret det offentlige klimaet for diskusjon om svineinfluensa ytterligere. Det tjener ikke menigmann på, men det tjener homøopater og andre psykopater godt på. Det er et stykke fra NRKs mandat, for å si det slik.

For mer bakgrunn om disse folkene, kan det være verd å besøke Christer Gulbrandsens blogg, her og her.

debatt svineinfluensa vaksine offentlighet