indregard.no
Politikk og samfunn

Avklaring

Med fare for å gå Hjorthens spesialøvelse lokalnytt i næringa; her kommer litt lokalt stoff fra min fødebys lokalavis Fremover.

Gary Maloy, bystyrepolitiker fra Frp, innvandrer fra USA og kandidat til den ettertraktede jobben som fulltidsfrikjøpt opposisjonspolitiker (ledig etter at Frps lokallagsleder Torgeir Trældal meldte flytting til Stortinget), uttaler seg vedrørende fylkeskommunens planer om å skaffe 10.000 arbeidsinnvandrere til fylket:

Når det nå […] luftes tanken om 10.000 innvandrere til nord-Norge (les: selvmord) så er folk […] fått nok. Her er en tanke: Still Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg til riksrett for landsforræderi. For de svikter kongeriket på samme måten som Quisling forsøkt å gjøre på førti-tallet.

Ah. Det er utsøkt argumentasjon av ypperste lokallagsidiotklasse. Kommentarer er selvsagt overflødige, men jeg syns det er interessant å spørre hvilken måte det er Maloy har i tankene i siste setning. Og videre hvorfor Quislings landssvik bare, i følge Maloy, var et forsøk. Han lyktes visst ikke.

Men det fortsetter. I debatten på fremover.no reagerer (heldigvis!) de fleste negativt på Maloys kommentar, og enkelte stiller spørsmål ved menneskesynet til de som er negative til innvandring. Terje J syns holdningene minner om nynazismen og fascismen som preger Øst-Europa. Dette blir da for mye for en annen Frper, Fone B:

Hvorfor må noen bestandig forsøple debatten med nynazisme og rasisme. Vær nå snill og forhold dere edruelige. Det må gå an å diskutere innvandring uten å bli hengt ut som rasister..

Vi snakker altså om en debatt hvis utgangspunkt er et forslag om å stille statsministeren for riksrett for landsforræderi fordi et av fylkene ønsker å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. Her må vi ikke forsøple debatten, og for all del holde oss edruelige.

Det er også søtt når den nyvalgte stortingsrepresentanten Trældal oppklarer hva Frps offisielle linje er knytta til landsforræderiet:

Dette er ikke i tråd med FrPs partiprogram og får stå for Gary Maloy sin regning.

Jeg regner med at de fleste var usikker på om landsforræderianklagen var forankret i partiprogrammet. «I perioden 2009-2013 vil Frp: -stille statsministeren for riksrett, da han forråder landet på samme måten som Vidkun Quisling gjorde».

Det er morsomt å se Trældal i partiinnpiskerrollen. Han var deltaker i en skoledebatt jeg ledet i 2002. Da gjorde han seg bemerket med følgende sitat, sannsynligvis helt i tråd med partiprogrammet:1

Hvis dere vil ha det mer skatt og dyrere alt, stem på de helvetes sosialistene i Ap. Hvis dere vil ha det like ille som nå, stem på de andre sosialistene i Høyre. Hvis dere vil ha billigere sprit og kjøre scooter hvor dere vil, stem på meg.

Det er godt å vite at våre beste menn sitter på Stortinget.


  1. Sitatet er gjengitt fritt etter hukommelsen, men jeg har det ganske klart for meg. Jeg mistenker at han brukte et par adjektiver som var enda verre enn de jeg husker, også. Saken om dette sitatet finnes i Fremovers papirarkiver, forøvrig.

Innvandring FrP narvik lokalnytt