indregard.no
Politikk og samfunn

Indregards valgomat

Det er ikke lurt å avgjøre hvilket parti du ønsker å stemme på ved å analysere de positive sidene, altså valgløftene partiene gir. Først og fremst er det tre store problemer med denne strategien:

 1. Det knytter seg stor usikkerhet til om valgløfter blir gjennomført eller om de er bevisst fremsatt i visshet om at det aldri blir gjennomført med mindre partiet får rent flertall
 2. Alle partiene har flesk, selv om det smaker litt forskjellig. Hjernen vår er dårlig tilpasset valg mellom goder: vi er biologisk tilpassa ideen om å «få alt». Derfor er det vanskelig å vite om du helst vil ha gratis SFO eller lavere arbeidsgiveravgift.
 3. Valgflesk-strategien medfører en uansvarlighetsbias i tenkingen din. Du ender opp med å få politikere som lover mer enn de kan holde, og du straffer realistiske partier uforholdsmessig mye.

En alternativ strategi er derfor å komme frem til hva du ønsker å beholde eller fjerne, og deretter forsøke å finne ut hvilket parti som ønsker å beholde og fjerne. Forskjellen er at du altså ikke ser på partienes lovnader om nye tiltak, bare på hva de ønsker å gjøre med det bestående samfunnet. I og med at 99 % av det du merker til politiske vedtak er knyttet til tidligere, bestående ordninger, er det langt mer rasjonelt å se på dette.

Det er også mye mindre attraktivt som valgflesk, av enkle PR-hensyn. (Mao.: Fordi folk ikke har lest denne bloggposten.)

Så, her er noen kontrollspørsmål:

 • Lånekassen: fjerne eller beholde?
 • Kontantstøtten: fjerne eller beholde?
 • Formuesskatten: fjerne eller beholde?
 • Arbeidsgiveravgiften: fjerne eller beholde?
 • Skolefrukt: fjerne eller beholde?
 • Nasjonale prøver: fjerne eller beholde?
 • Norske styrker i Afghanistan: fjerne eller beholde?
 • Stoltenberg-regjeringen: fjerne eller beholde?
 • Bomringer: fjerne eller beholde?
 • Støtten til kollektivtransport: fjerne eller beholde?

Og disse tingene kan du gi blanke i:

 • Gratis tannhelse
 • Makspris på SFO
 • Veisatsinger
 • Nye kollektivsatsinger
 • EM

Jeg er sikker på at du kan finne på flere.

Politikk og samfunn valg09