indregard.no
Politikk og samfunn, Humor

Finanskrisen skyldes...

…Bill Clinton.

Tror du meg ikke? Da er du en mytespreder. Hilsen FrP, som har følgende oppklarende tekst på sine nettsider (myte 8):

Finanskrisen skyldes at president Bill Clinton påla amerikanske banker å låne ut penger til mennesker uten kredittverdighet. Noe sånt ville FrP aldri gå inn for. Og vi styrte IKKE finansene de tre årene før krisen kom, eller da den slo til. Det gjorde Kristin Halvorsen.

Jeg elsker måten demokratiet får frem det beste i den opplyste, siviliserte og konstruktive debatt om hvordan fremtidens samfunn skal organiseres.

Via christopherea.

FrP økonomi valg finanskrisen