indregard.no
Politikk og samfunn

Vedder du på det, Per-Willy Amundsen?

Innvandringsdebatten er ikke akkurat preget av klare tanker og størrelser som går an å evaluere. Men her kommer Per-Willy Amundsen til unnsetning med en oppsiktsvekkende påstand: Oslo vil i 2029 ha et flertall av ikke-vestlige innvandrere, kanskje islamsk flertall.

Først må vi avklare hva prediksjonen består i. Islamsk er i følge ordboka noe som utgår fra islam; ordet er også oppgitt som synonym for muslimsk. Jeg tolker det derfor som at Amundsen mener «bekjennende og praktiserende muslim».

Ikke-vestlig innvandrer kan tenkes å være en førstegenerasjons innvandrere fra en gruppe land som ikke er vestlige. Det hadde vært bedre om man kunne bli enige om et positivt definert opprinnelsesbegrep, for det er blant annet svært uklart om øst-europeere inngår i «ikke-vestlig». For Oslo har dette stor betydning, i og med at vi har en god del østeuropeiske bygningsarbeidere her. Spesielt muslimske er de ikke av seg.

Men er det førstegenerasjons innvandrere Per-Willy mener? Det kan han umulig tenke seg. Skal vi i løpet av tjue år få rundt 250.000 nye innvandrere til Oslo? Det er såpass sært å forutsette dette at jeg gir han litt slack: Han mener første- og andregenerasjons innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn, slik SSB bruker begrepet innvandrer.

Problemet hans blir da at andregenerasjons innvandrere har en noe annen oppfatning av sine foreldres religion. Min kjennskap til andregenerasjons innvandrere født i Oslo er at de svært ofte er godt integrerte, liberale nordmenn og derfor helt ute av konteksten når Amundsen snakker om trusselen fra islamisering.

Oslo er i alle fall greit å omtale som Oslo kommune. Det er dog interessant at Oslo er et litt rart geografisk område, fordi forstedene regnes som noe annet enn Oslo, selv om næringsaktiviteten er sentrert i byen. Hvis man regner en by slik SSB gjør det, vil all sammenhengende bebyggelse utgjøre en by, og Oslo innbefatter dermed også store deler av Asker, Bærum og Skedsmo. Når nordmenn flytter ut av Oslo, er det gjerne hit de flytter. Det kan like greit henge sammen med at de er rikere enn førstegenerasjons innvandrere, som må ta til takke med Groruddalen og Tøyen. Det er i alle fall ingen sterk tendens til at nordmenn evakuerer Holmenkollåsen, for å si det sånn.

Men la gå. Per-Willys Wager er såpass hardcore at jeg aksepterer litt slakk i definisjonene.

Vi forutsetter at Oslo i dag består av 500.000 mennesker, hvorav 100.000 er muslimer (det er forøvrig et alt for høyt anslag). SSBs høyeste anslag for innvandring fra ikke-Vesten inkludert øst-Europa er 12.000 for hele landet. Vi slenger på 10.000 til i året for å skaffe en skikkelig case. Oslo får omtrent dobbelt så stor andel av innvandrere i forhold til resten av landet, slik at Oslo mottar 20 % av innvandrerne. Det blir ca. 4.000 i året. 4.000 i 20 år blir 80 000 innvandrere fra ikke-Vesten inkludert Øst-Europa. Rundt 50.000 av disse vil kanskje være muslimer; det vil avhenge sterkt av hvilke konflikter verden ser i framtida. Per nå er ikke i nærheten av en så stor andel av innvandringen muslimsk.

Men Oslo har tilflytting også av nordmenn. Jeg ser at FrP forutsetter at nordmenn allerede flytter ut, noe som ikke er faktisk riktig. Men la oss derfor anta at antallet nordmenn er konstant. Da vil befolkningen i Oslo var 580.000 i 2029, hvorav 100.000 + 50.000 er muslimer.

Jeg har hele tiden i dette regnestykket gitt FrP ekstremt mye slack. Likevel får de såvidt 25 % muslimer i 2029. Jeg er derfor villig til å vedde med Per-Willy. En flaske tjue års lagret skotsk whiskey på at han tar feil; selvsagt indeksjustert. Per-Willy får lov til å avblåse veddemålet hvis han selv får regjeringsmakt, ettersom han da formodentlig vil undergrave sin egen prediksjon.

Innvandring FrP