indregard.no
Humor, Toppsaker

FAIL

InTrade er et nettsted der du kan sette penger på økonomi og politikk. Du kan spille på om oljeprisen går opp eller ned, eller hvem som blir USAs neste president. De prisene som spilleobjektene går er dermed enkle å konvertere til sannsynligheter. Vet du at markedet tar feil, er det enkle penger å tjene. Dermed skal prisene gjenspeile de virkelige sannsynlighetene.

For en stund siden åpnet de et marked for depresjon. En depresjon er ikke helt enkelt å definere, men økonomer bruker ofte en grense på 10 % nedgang i BNP som holder seg over en viss tid. Det har InTrade plukka opp, og satte derfor grensa på 10 % årlig nedgang over fire kvartaler.

Men måten de regner det ut, er en klassisk fail:

This is calculated by adding together the published (annualized) Real GDP figures (as detailed below). If these annualised figures add up to more than -10.0% over four consecutive quarters then the contract will expire at 100.

Example 1:

In Q1 the Final Real GDP figure is -3.5%
In Q2 the Final Real GDP figure is -2.5%
In Q3 the Final Real GDP figure is -2.0%
In Q4 the Final Real GDP figure is -2.3%

Nøkkelordet er «annualized». BNP-tallene offentliggjøres med prosentsatser som er konvertert til årlig endring. Hvis BNP hvert kvartal hele året synker med 2.5 % annualisert, så betyr det nettopp at BNP synker med 2.5 % i løpet av året - ikke 10 %. InTrades matte blir som å tro at 5 % årlig rente i 12 måneder betyr 60 % rente.

Resultatet er at InTrade anslår sannsynligheten for en amerikansk depresjon til å være 55 %. Så ille er det heldigvis ikke.

Humor økonomi matte