indregard.no
Tips og henvisninger

Helgelesning

Her er en anbefaling for helga: Against Intellectual Monopoly av Michele Boldrin og David K. Levine. Boka tar standpunkt mot såkalte intellektuelle eiendomsrettigheter, fordi disse rettighetene har vært mer til hinder for innovasjon og spredning av ideer enn de har oppfordret til nyskapning.

Prototype-eksemplet deres er James Watt, som mer eller mindre tilfeldig fant opp dampmaskinen. Han hvilte egentlig på mange andres arbeid, men han fikk patentet. Dermed brukte vi de neste femti årene på å skaffe Watt størst mulig inntekter til hans relativt tilbakestående maskin. Først når patentet utløp kom innovasjonen, spredningen, utviklingen og den industrielle revolusjon. Hornblowers dampmaskin var for eksempel mye bedre, men ble hindret av Watts patent.

Ettersom boka argumenteter mot eiendomsrett til intellektuelle produkter, er den selvsagt tilgjengelig på nettet. Kos deg!

økonomi bøker intellektuell eiendomsrett