indregard.no
Politikk og samfunn, Toppsaker

Usikker sex

I kommentarfeltet får man passet sitt påskrevet av Jarle Petterson på Insignificances:

De som fremdeles klamrer seg til feminismen, er stort sett tøffe jenter, som brisker seg i gjensidig påsyn, til applaus fra kanskje ikke fullt så tøffe gutter. For det er ikke bare de som tar maskuliniteten ut i karikert macho-adferd som er usikre på egen seksualitet. Det kan fort tippe den andre veien med.

Er det ikke morsomt at antagonistene i denne debatten demonstrerer med all tydelighet behovet for det de selv mener er passé? Feministiske jenter er «tøffe jenter» som «brisker seg», underforstått: De er ikke ordentlige jenter. Feministiske gutter er «tippet den andre veien», underforstått: Homofile (eller hvordan man nå skal tolke det), ikke ordentlige gutter. Begge argumenter er helt absurde og helt irrelevante. Absurde fordi Jarle har noe tynt grunnlag å vurdere hvor trygg jeg og andre feministgutter er på vår seksualitet, og irrelevante fordi vi umulig kan være mindre meningsberettiget om problemene med vår tids kjønnsroller og kjønnede kultur fordi vi ikke passer inn i skjemaet.

Jeg har forståelse for at det er trist for Minneapolise å ikke blir verdsatt av alle, og til og med bli kritisert for ytre egenskaper. Det er kjipt. Men det har så forsvinnende lite med feminisme å gjøre! Og når Minneapolise kjører resonnementet «fordi noen som var feminister kritiserte leggbarberingen/bloggdesignen min, mener jeg at det ikke er noen vits å kalle seg feminist», så er det også absurd og irrelevant. Absurd fordi Minneapolises premiss (hun er enig i feminismen) skulle lede henne til den motsatte konklusjonen – at det var viktig å kalle seg feminist siden feminismebegrepet har blitt kidnappet av smaksdommere. Irrelevant fordi hennes personlige opplevelser av andre feminister ikke bør bestemme hennes vurdering av feminisme. Das ding an sich også videre.

Kan det være at disse menneskene som tar avstand fra feminismen har misforstått? At de tror feminisme er en altomspennende ideologi, og at hvis du er uenig med en feminist må du være uenig i feminisme? Jarle P gir i alle fall noen hint til at han mener feminismen står i motsetning til kamp for homofiles og maskulines (?) rettigheter:

Kanskje man rett og slett skulle kaste den foreldede tankegangen på båten – og innlemme maskulinisme, så vel som like retter for homofile og innbyggere av ikke-norsk etnisitet?

Newsflash, Jarle: Det er nettopp dette moderne queer- og feministmiljøer har gjort de siste tretti årene. Det faktum alene viser nettopp hvor virkningsfullt og aktuelt kjønnsperspektivet er.

Andre poster i denne underlige debatten:

Saccarina. Saccarina 2. Fr. Martinsen. Fr. Martinsen 2. Mihoe. Arachne. Anathema. Undertegnede. Og sikkert åtti andre jeg ikke har registrert.

feminisme