indregard.no
Politikk og samfunn

Si alt alltid

I behandlingen av proposisjonen om den såkalte redningspakken klarer ikke alle stortingspolitikere å holde seg til saken. Disse setningene kan man for eksempel finne i komiteens innstilling:

[Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet] … mener Norge er en mer naturlig alliert for Island [enn Russland] gjennom samarbeid, sikkerhetspolitisk interessefellesskap i NATO, geografisk beliggenhet og vår felles historie.

Javelda. Det må jo ha avgjørende betydning for hvor store statsobligasjoner norske banker skal få selge.

FrP finanskrisen