indregard.no
Politikk og samfunn

Handle bank

Et sikkert tegn på at regjeringene rundt i verden er i panikkmodus, er at alle redningspakker og lignende nå opererer med helt runde summer. Sannsynligheten for at det som trengs i finansmarkedet nøyaktig måler seg ut til en rund sum, er temmelig marginal. Runde summer er derfor tatt ut av ingenting, med det håp at selve størrelsen på beløpene skal få bankene til å stole på hverandre.

I dag er det britenes tur til å handle banker. De skal sprøyte inn 200 milliarder pund (rund sum) i likviditetslån til banker, og så skal de kjøpe nyopprettet aksjekapital i bankene for 50 milliarder pund (rund sum). Det er altså et forsøk på å gjøre noe annet enn amerikanerne, og årsaken til at det er noe annet er sannsynligvis at den amerikanske redningspakken nå anses som mislykket av markedet.

Med FTSE100 ned 5 % ser det ikke ut til å være allverdens tiltro til denne pakken heller. Dessverre.

I tillegg gjør britene det samme som amerikanerne på en annen front: De lar sentralbanken garantere for interbanklån, altså fjerner risikoen totalt ved å låne mellom bankene. Ifølge Tyler Cowen er dette en god målestokk på at ting går lukt åt skogen. Det betyr i praksis at hele markedet for interbanklån er fjernet. Et lånemarked uten mål for risiko er ikke et ordentlig lånemarked, men en mekanisme å hente gratis penger fra staten. I praksis sitter dermed staten med eierskap i bankene, motpart i store deler av bankenes likviditetslån og direkte kausjonist for alle mellombanklån. For å si det pent blir det viktig med høy kompetanse i finansdepartementer og sentralbanker fremover…

finanskrisen