indregard.no
Politikk og samfunn

Statens hedge fund

I fjor fikk Norge tyn for å ha en stor, offentlig forvaltet formue som drev med investeringer, altså Statens pensjonsfond – utland. Nå kommer andre etter. USAs sentralbank – som riktignok er privat – forvalter nå et av verdens største hedge funds.

I fjor hadde banken vel 800 mrd. dollar i reserver, og nesten alt var i form av offentlige verdipapirer, altså obligasjoner. Etter De Siste Dagers Hendelser har banken bare 300 mrd. dollar igjen i offentlige verdipapirer, mens resten i praksis er investert i et slags hedgefond i boligmarkedet.

Enten har markedet verdsatt boliglånene for lavt, og Fed kommer ut med en stor gevinst av disse nasjonaliseringene. Eller så er boliglånene riktig verdsatt, og den amerikanske skattebetaler får lov å betale regningen i løpet av de ti neste årene. Det er et spennende investeringsobjekt, et interessant og gigantisk fond, men neppe av den typen du ville satt hele landets kapitalreserver i. Assosiasjonene mine går til det offentlige albanske pyramidespillet1

Andre som blogger om denne nye rollen for sentralbanken:

Update: En interessant kommentar fra Wall Street Journal. Tips fra Arnold Kling.

«No one in a democracy, unelected, should have $800 billion to spend as he sees fit,» sier en Mr. Frank, som er leder for finanstjenestekomiteen i Kongressen. «That’s not the way to run a democracy.»


  1. OK, den sammenligningen er selvsagt for drøy, men moro er det lell!

usa finanskrisen