indregard.no
Politikk og samfunn

Løgn, bedrag og Civita

Det er alltid spennende å følge med når noen kritiserer andre for uetterrettelighet. Man skal være forsiktig, for ikke å si etterrettelig. Civitas fotsoldat Eirik Løkke med et angrep på Naomi Klein, med blant annet følgende karakteristikk:

En ting er å være uenig i, eller konstruerer stråmenn, noe annet er som Klein gjør, bevisst driver løgn og bedrag for å fremme en sak.

Det kan vi jo være enig i.1 Like før dette skriver Løkke:

Hun gir Milton Friedman skylden for krigen i Irak - dette er noe spesielt siden Milton Friedman var motstander av Irakinvasjonen.

Unnskyld meg, hr. Løkke, men hvor nøyaktig er det Klein hevder at Friedman har «skylden for krigen i Irak»? Kleins argument er litt mer avansert enn som så – det har nemlig flere trinn:2

  • Friedman (og andre) formulerte sjokkdoktrinen: ideen om at perioder sosial ustabilitet bør benyttes til å gjennomføre dyptgripende og «sjokkartede» omveltninger i retning økonomisk liberalisme.
  • Denne doktrinen følges opp av ledere i Vesten, og USA spesielt gjennom en lang rekke kriger og intervensjoner, herunder Vietnam-krigen, Korea-krigen, Chile, Nicaragua osv.
  • Irak-krigen bør forstås som et resultat av denne doktrinen

Hvis dette betyr at Friedman har skylden for krigen i Irak, blir det i så fall på samme logiske nivå som at han har besluttet rentenivået i alle verdens land. Hans monetære teorier og hans politikkråd innenfor pengepolitikken følges av mange, men det blir litt problematisk å hevde at han er skyld i alle de ulike rentenivåene likevel. Enda viktigere: Selv om Friedman skulle mene at rentenivået i et gitt land er feil, vil vi likevel kunne si at Friedmans teorier har bidratt til vurderingen som har ledet frem til denne rentebeslutningen.

Men alt forstår seg jo når man leser innledninga og kildegrunnlaget til Løkke:

Jeg har foreløpig ikke lest hennes siste bok…

Svenske Johan Norberg, nå på CATO, har gjennomgått boken på en svært grundig måte, og utgitt rapporten The Klein Doctrine: The Rise of Disaster Polemics. Norberg har også anmeldt boken for Timbro - den kan du se på Videogoogle.

Cato Institute er altså ikke bare en kilde, men Løkkes primærkilde for vurdering av argumenter som Klein har skrevet i en bok. Det blir omtrent som å bedømme israelsk sikkerhetspolitikk etter å ha lest et studiehefte fra Hamas.


  1. Dog har jeg litt problemer med å forstå hvorfor stråmannsargumentasjon skal havne på «den gode siden».

  2. Noe å tenke på for Civita?

irak klein civita norberg sjokkdoktrinen