indregard.no
Blogging og medier

En bloggers forholdsregler: Induksjon for idioter

Som blogger må man forholde seg til ganske mange mennesker som forsøker å forstå det du skriver. Da tolker de det inn i sin ramme, og der kan det være ganske trangt. Dette gjøres også vanskeligere av at det dagligdagse, menneskelige språket er fullt av underkommuniserte andrenivåsbetydninger: Når noen sier «kan jeg få en billett?», mener de faktisk «jeg ønsker å kjøpe en billett», ikke «hvis jeg teoretisk sett spurte deg om jeg kunne få (kjøpe) en billett, ville jeg da fått det?» – selv om sistnevnte setning er den mest presise beskrivelsen av ordenes betydning.

Robert Hanson i Overcoming Bias har derfor skrevet noen regler for induksjoner som gjøres av folk:

 • Hvis du sier at noe korrelerer med etnisitet, hater du den nevnte etniske gruppa.
 • Hvis du sier noe om gener som korrelerer med suksess, er du en sosialdarwinist.
 • Alle generelle proposisjoner om menneskelig adferd er en absolutt lov uten unntak med mindre den inneholder ord som «bruker å» eller «er ofte».
 • Hvis du siterer noen, er du enig i alt vedkommende sa.
 • Hvis du sier at du foretrekker A foran B, sier du samtidig at du foretrekker A foran alle andre alternativer.
 • Hvis du sier noe pent (eller kritisk) om noe som kan tilskrives en person eller gruppe, støtter (eller motarbeider) du nevnte person eller gruppe i alle spørsmål.
 • Hvis du sier noe pent (eller kritisk) om noe som kan tilskrives en idé eller mening, støtter (eller motarbeider) du nevnte idé i alle generelt.
 • Hvis du er bekymret for at A vil koste for mye av B, bryr du deg ikke om A.
 • Hvis du misliker en foreslått løsning på et problem, bryr du deg ikke om problemet.
 • Hvis du er motstander av en ende av et spektrum, støtter du den andre enden.
 • Hvis du støtter en avgjørelse, støtter du utfallet av avgjørelsen, og vice versa.
 • Hvis du tror at A forårsaker B, tror du at A er en nødvendig betingelse for B.
 • Alt du uttrykker er en mening du tror på sterkt og trygt.
 • Hvis du kritiserer noen for noe, sier du samtidig at du er immun mot slik kritikk.

Jeg vet at jeg har gjort meg skyldig i noen av disse feilslutningene. Har du?

blogging feilslutninger