indregard.no
Politikk og samfunn

Lønna er helt sjef!

Det er egentlig merkelig at disse lønnsoppgjørene går så greit som de gjør. Fagforeningene må sitte på helt utrolig gode moralske argumenter for økt lønn til vanlig-inntekts-grupper. Bare se her - en sammenligning av lønnsnivået i kroner og øre for ulike ledergrupper og lønnsmottakere:

Lønnsutvikling 1995-2007, ledergrupper og lønnstakere
Lønnsutvikling 1995-2007, ledergrupper og lønnstakere

Som grafen viser, har ledere i store (> 250 ansatte) bedrifter en lønn som er 4,5 ganger større enn den var i 2005. Hvis de tjente 300 000 i snitt i 2005, tjener de 1,4 mill. i snitt i dag. I løpet av den samme perioden har lønnstakernes lønn vokst med 72 %. Tjente de 150 000 i snitt i 2005, tjener de i dag 258 000.

Det har ikke skjedd så store strukturelle endringer i arbeidslivet på 13 år at dette kan forklares ved at ledere er tre ganger så viktige som de var i forhold til arbeidstakere i 1995. Lederne selv argumenterer med at etterspørselen etter dem har økt raskere enn etterspørselen etter annen arbeidskraft. Den mest populære forklaringen er at etterspørselen og konkurransen fra utlandet er så stor. Det er naturligvis bare tull. Nesten ingen norske ledere driver i utlandet.

Den reelle forklaringen er et ideologisk skifte, der høyere lederlønninger aksepteres fordi man antar at det vil skaffe bedre ledere. Det er lite empirisk belegg for at dette er sant, men det stopper som kjent ikke gode myter fra å spres.

lønn økonomi lønnsoppgjør tariff streik lederlønn lønnsutvikling fagforening myter konkurranse