indregard.no
Politikk og samfunn

Poser passé?

Visste du at KrF vil ha forbud eller mottiltak mot plastposer?1 Når jeg først leste overskriften, tenkte jeg at dette måtte være underholdende og latterlig. Men saksfremlegget er faktisk meget overbevisende.

Eksempelvis:

Bangladesh (hvor posene skaper oversvømmelser ved å blokkere avløp), Bhutan og Rwanda har forbudt plastposer. Byer som Paris, San Francisco og Oakland har også innført et forbud. Kina og Sør-Afrika har vedtatt å forby salg av svært tynne plastposer. I Frankrike vil plastposer være forbudt innen 2010. Australia vurderer å fase ut plastposer innen utgangen av året. Fra juli 2007 fikk alle store supermarkeder i California lovpålegg om å ta tilbake plastposer og resirkulere dem.

Er det likevel gode argumenter mot et forbud? Ja. Det finnes helt klart situasjoner der plastposer er å foretrekke, og de har bruksområder som ingen andre tilsvarende tilgjengelige produkter dekker (først og fremst knyttet til deres fremste egenskaper: vanntettheten og løftestyrken per vekt). Men hva med en avgift?

Irland valgte i 2002 å ilegge plastposer en miljøavgift på 0,15 euro. Dette har redusert forbruket med mer enn 90 pst., og har gitt myndighetene inntekter som har blitt brukt på miljøtiltak. Israel og Taiwan har også innført miljøavgifter for plastposer.

Jeg syns det høres helt utrolig ut at forbruket reduseres med 90 pst pga. en omtrentlig dobling av prisen, men KrF-folk har jo ikke lov å lyve.

For de naturvernerne som nå løper til Eidsvolls plass for å demonstrere, må det strøs litt sand. Produksjon av papirposer er langt mer energikrevende enn produksjon av plastposer, til tross for at papirposer er mye lettere å resirkulere. En ordentlig miljø- og energisparingsgevinst oppnås bare dersom posene erstattes av tøyposer eller lignende.


  1. Jeg er nerd, og abonnerer derfor på RSS-feeden med Dok8-forslag på Stortinget. Derfor vet jeg slikt.

miljø poser