indregard.no
Politikk og samfunn

Mindretallshørselsvern

Folk i Bodø og på Evenes gir blanke i sin egen hørsel så lenge de får beholde kampflyene. Det reiser i så fall noen interessante spørsmål om mindretallsvern i fht. støy og helseplager som følge av støy. 13 % av beboerne sier klart nei til økt støy (for med nye kampfly blir det mer støy enn i dag). Det betyr at rundt 6 000 mennesker i Bodø er plaget av støyen og ikke ønsker mer av den. Støyen overstiger også helsemyndighetenes rådgivende grenser.

Kan man da gi flertallets holdning avgjørende vekt?

politisk analyse støy militæret