indregard.no
Humor

Ideologisk blindhet

En av de viktige lærepengene fra noen år på universitetet er at mennesker investerer i ideer. En annen grunnleggende idé – fra mikroøkonomien – er at renter av inngangsinvesteringene er å regne som kostnader i prosjektet. Hvis du bruker fem millioner kroner på en maskin, bør den helst levere et overskudd som er høyere enn rentesatsen. Hvis ikke hadde du jo tjent mer penger på å beholde pengene selv.

Overført til idéverdenen får vi derfor den situasjonen at for å holde på ideene sine, må man stimulere dem opp til en avkastning som er større enn den prestisjeinvesteringen du har gjort. Hvis du for eksempel har hevdet hele ditt liv at minimal regulering og frie markeder løser et hvert spørsmål, vil du likevel forsøke å tviholde på stumpene når det viser seg at de viktigste problemstillingene i verden – la oss bruke klimaspørsmålet som et eksempel – ikke passer inn i rammen.

Arnold Kling er en slik mann. Han er en knalliberalistisk fyr, og klimasaken har pushet ham til å lage tvilsomme regnestykker. Nå sammenligner han klimautslippene ved hundehold og SUV-hold. Han mener at hunder «sannsynligvis» medfører større klimautslipp.

Nå legger ikke Arnold frem hvilke forfeilede tanker som ligger bak dette. Produksjonen av SUVen medfører naturligvis mye større klimautslipp, så det kan ikke være det han mener. Han mener driften. Klimautslippene fra produksjon av én liter bensin tilsvarer i grove trekk klimautslippene ved produksjon av én kilo mat. En enkel analyse vil derfor være at Arnold mener en hund spiser mer mat enn en SUV spiser bensin.

Men han gjør et annet poeng også: Absolutt miljøvern ville foreskrive utrydding av kjæledyr. Det han glemmer, er at absolutt miljøvern også foreskriver utrydding av mennesket.

miljø liberalisme