indregard.no
Politikk og samfunn

Økonomisk vekst

Hvor ofte hører du om brutto nasjonalprodukt i sum? Eller, for å stille spørsmålet på en annen måte: Hvor interessant er det å vite hvor stort nasjonalproduktet til et land er, når du ikke vet hvor mange som bor der?

Poenget er at levestandarden i Norge er rimelig mye høyere enn i Kina, selv om total BNP i Kina er ganske mye større. Det skyldes at den kinesiske kaka må deles på en milliard.

BNP for internasjonale sammenligninger angis nesten alltid i BNP per capita – altså per hode. Likevel velger Verdensbanken å sammenligne den totale BNP-veksten i Afrika med den totale BNP-veksten i Latin-Amerika for en gitt periode. Dermed ser det ut som om Afrika har vokst mest, men det skyldes ene og alene at Afrikas befolkningsvekst er større.

Årsaken til at Verdensbanken driver med denne formen for desinformasjon, er at de forsøker å argumentere for at Latin-Amerika skal gjennomgå de samme markedsliberalistiske reformene som Latin-Amerika, og at det ser stygt ut for Verdensbankens teorier om utvikling når et venstrevridd nasjonaliseringsmekka som Latin-Amerika oppnår større vekst enn laissez-faire-Afrika.

Via Ekonomikommentarer.

statistikk økonomi BNP verdensbanken afrika latin-amerika