indregard.no
Politikk og samfunn

FrP & DNA: En ABC

A

Det hjelper lite å genteste folk for familiegjenforening hvis vi tillater å adoptere barn eller hvis vi skal være så greie at vi aksepterer barnet din kone fikk med elskeren sin som en del av familien. Eller hvis familiestrukturen er annerledes enn kjernefamilien. Ettersom dette blir vanligere og vanligere i vesten, er det temmelig drøyt å tvinge somaliere inn i disse rammene for å få familiegjenforening.

For å spa på litt ekstra under dette punktet er det jo heller ikke sikkert at du er familie selv om du er genetisk i slekt.

B

Og kanskje sier du nå: «Jamen, de er jo noe vi gir dem. Vi trenger ikke gi det til noen andre enn de som har bevist sitt slektskap». Der tar du feil. Familiegjenforening er en menneskerett og en eksplisitt rettighet i FNs flyktningekonvensjon.

C

Når liberalistiske partier argumenterer for obligatorisk DNA-registrering av alle mennesker innenfor en gruppe, kan det vanskelig forenes med de prinsippene partiet hevder å stamme fra. Frihet for enkeltmennesket er tydeligvis ikke så viktig. Her skal lausunger og genetiske feil frem i lyset (og tilbake til Somalia). Den eneste måten å forene liberalisme med slike inngrep, er å erklære menneskene i gruppa for noe annet enn mennesker.

Innvandring FrP DNA