indregard.no
Politikk og samfunn

Sivil ulydighet?

«Liberalist? Javisst!» får en forsidehenvisning fra vg.no for en støtte til Carl I. Hagens smugling av brennevin. Liberalisten er nemlig tilhenger av «sivil ulydighet», må vite. La oss se: regnes vinningskriminalitet som sivil ulydighet?

Det nærmeste vi kommer en anerkjent definisjon av sivil ulydighet er:

Bevisste, ikkevoldelige, ulovlige handlinger gjort i åpenhet, som har som mål å påvirke samfunnsmessige eller etiske forhold som av deltakerne oppfattes som alvorlige.1 Det er altså handlinger som i det minste oppfyller fem krav:

  1. Åpenhet
  2. Ikkevold
  3. Lovbrudd
  4. Alvorlig overbevisning
  5. Samfunnsmessig og/eller etisk siktemål

Og da spør jeg igjen: Er smugling av brennevin for å spare noen kroner sivil ulydighet? Eller legger liberalisten en annen definisjon til grunn?


  1. Denne definisjonen er hentet fra «Den nødvendige ulydigheten». En lignende definisjon benyttes i store deler av litteraturen, blant annet av Berel Lang i «Civil Disobedience and Nonviolence: A Distinction with a Difference» (Ethics Vol. 80 no. 2, jan. 1970) og av Menachem Marc Kellner i «Democracy and Civil Disobedience» (The Journal of Politics, Vol. 37, No. 4, Nov., 1975). På de relevante punktene (åpenhet og etisk/samfunnsmessig siktemål) er alle definisjoner jeg vet om enige.
FrP VG sivil ulydighet