indregard.no
Politikk og samfunn

Baard H. Borge slår til mot «Hvite busser til Auschwitz» i Dagbladet:

Nazismen er død i sin opprinnelige form. Nynazisme er noe annet; et marginalt fenomen blant sosialt marginale unge menn utstyrt med hakekors etc.

Når man presterer å argumentere for at nynazisme er noe annet enn nazisme fordi det er et fenomen blant unge menn som er utstyrt med hakekors, kan man begynne å lure på historiekunnskapene. NSDAP var da vitterlig også (først) et fenomen blant unge menn utstyrt med hakekors.

Borge argumenterer forøvrig for at tilbudet om at hvite bussers tilbud om å reise på klassetur med et tidsvitne  fra andre verdenskrig bør kritiseres fordi han har hørt om noen som reiste uten lærer og tidsvitne. Det høres ut som en rar klassetur for en ungdomsskoleklasse, men det er vel ingen substansiell kritikk mot tilbudet slik det normalt fungerer?

Jeg har vært på en slik tur, med tidsvitne, lærer og det hele. I ettertid syns jeg det mest interessante med turen var at klassens mindre engasjerte elever ble dypt engasjert og kunnskapsrike om dette temaet. Vitnesbyrdet om menneskets mest grusomme barbari er en vekker for skjermet norsk ungdom. Kjennskap og kunnskap om temaet fører slett ikke til noe forenklet bilde av Holocaust. Skolens begrensede tid gjør at det forenklede bildet er vel etablert hos ungdomsskoleelever. Å bruke en hel ukes tur på fordypning fører til en interesse og kunnskap som nyanserer bildet. Det blir absurd når Borge ser ut til å mene at norske elever får et bedre helhetsbilde av andre verdenskrig ved å ikke bruke tid på temaet.

Og så kan vi være helt enige i at vanlige nordmenns bidrg til jødeutryddelsene bør få en langt større plass i  fortellingen om Norge og andre verdenskrig. Men det skjer definitivt ikke ved å bytte ut historieundervisningen med miljø – og jeg syns det blir temmelig tendensiøst å sette slike ting opp mot hverandre.

skole rasisme nazisme