indregard.no
Politikk og samfunn

Å overleve regjeringstiden

Ali Esbati trekker frem en meningsmåling som viser at regjeringspartiene i Sverige har tapt oppslutning siden valget i fjor. Samlet sett går partiene tilbake 10,64 prosentpoeng, eller over 22 % av oppslutningen. Det er dramatisk.

Vanligvis skylder man på regjeringsslitasje når slikt skal forklares. Kanskje er det andre mekanismer i spill. En tenkelig mekanisme kunne være at folks hukommelse i politiske saker er ca. en valgperiode. Følgelig kan du stort sett lyve deg til god oppslutning i valgkampen, og få straffen i løpet av perioden. Hvis dette er riktig, skulle man forvente at partier som gjør det godt i et valg systematisk skulle gjøre det dårlig i løpet av den etterfølgende perioden.1

Her er svenskenes partier. På den horisontale aksen er endringen i oppslutning fra valget i 2002 til 2006. De partiene som gjorde det bra i valget 2006 ligger derfor til høyre i diagrammet. På den vertikale aksen er endringen fra valget 06 til meningsmålingen i dag. De partiene som har gjort det bra siden valget ligger derfor høyt i diagrammet. Blå prikker er regjeringspartier.

Endring i oppslutning siden valg 06, Sverige
Endring i oppslutning siden valg 06, Sverige

Dette er et for tynt datagrunnlag, men det gir ikke grunnlag for å forkaste verken regjeringsslitasjeteorien (alle blå prikker er under streken) eller løgnteorien (trendlinja er nedadgående – så partier som gjorde det bra i valget gjør det dårlig etter valget).

Det hadde vært fint om noen giddet å gjøre slike analyser med data fra andre år, andre valg og andre land.


  1. Merk at jeg ikke sier at partier som gjør det dårlig i en periode nødvendigvis gjør det dårlig fordi de har løyet.

statistikk politisk analyse sverige