indregard.no
Politikk og samfunn

Olje i euro: ikke så rart som man skulle tro

Hva er dette for slags røling? Det er da mange økonomer som snakker om å omsette olje i euro. Det er ikke fordi oljen blir billigere eller dyrere, men fordi en mer stabil valuta gjør handelen mer stabil.1

Årsaken til dette er at når man kjøper eller selger olje, må man også kjøpe eller selge dollar. Når dollarkursen fluktuerer vilt, vil det åpnes rom for spekulasjoner. Oljekontrakter inngås gjerne for fremtiden – dvs. at jeg betaler for retten til å få olje om tre måneder. Slike kontrakter er nødvendige for de som er avhengige av mye olje, men også gode spekulasjonsobjekter for de som liker det. Igjen er problemet at spekulasjon kan medføre såkalte spekulative bobler, der prisen stiger langt over fundamentalprisen fordi mange antar en fremtidig økning i etterspørsel eller sterkere dollarkurs.

Derfor er det bedre for alle industrier som er sterkt avhengige av oljeprisen (det vil si: de fleste) at oljeprisen defineres i en stabil valuta. Det var blant annet årsaken til at dollar ble oljevalutaen i utgangspunktet.

En viktig årsak til at oljen fortsatt handles i dollar, er at det vil ha noget uoversiktlige konsekvenser for a) dollaren selv og b) den nye valutaen dersom man en dag skiftet. Handel med olje utgjør ganske store summer hver dag, og et plutselig etterspørselssjokk av denne typen ville knekke dollarkursen og skyte eurokursen til himmels. Det ville i og for seg sikkert Langeland likt, men det er da slett ikke det han argumenterer for eller med.


  1. Og: Når Høyres programblogg våger å åpne munnen på kommentarplass i denne saken, bør de få hard smekk. Senest 18. juli i år stilte de samme spørsmål som Hallgeir Langeland.