indregard.no
Politikk og samfunn

Hvor er Høyre nå?

I anledning Diffen-saken er det jo interessant å minne om Høyres egne ord fra partiprogrammet:

Forebygging og bekjempelse av kriminalitet er en av myndighetenes viktigste oppgaver. Den enkelte er ansvarlig for sine handlinger. Den som begår lovbrudd kan ikke bare skylde på samfunn og oppvekstmiljø.

Antydningene fra Tetzschner, Lae, Friele, Stang og Solberg peker jo alle i retning av at Ditlev-Simonsens «dumheter» for all del må forstås i en kontekst knyttet til hans oppvekst og miljø. Selv om Hagen formulerte det klarest av dem: «Det er jo mange som forsøker å begrense sin skatt».

Det er heller ingen ivrig flokk av Høyre- og FrP-folk som kaster seg over denne gylne muligheten til å stramme inn på kriminalitetspolitikken:

– For mange lovbrytere er den ventede straffen for brudd på regnskapsreglene lavere enn utgiftene til regnskap og revisjon, sier [John Christian Langli, professor på BI].