indregard.no
Politikk og samfunn, Humor

Endringer i valgloven

I år skjer det endringer i valgloven. Torstein Dahle (RV) argumenterer godt for at legitimasjonskravet kommer noe prematurt. Men det er også en annen endring (eller var det sist valg det ble endret?): Du kan ikke lenger stryke kandidater.

Jeg var i utgangspunktet skeptisk til denne endringen, fordi det gjør partienes makt over sammensetningen i bystyret enda sterkere. Men etter at jeg leste denne saken, har jeg snudd. Ja til nei til stryking!