indregard.no
Blogging og medier

Innvandringsdebatten: en farse

Dagbladet åpner for debatt på sine sider, også om innvandring. Ut fra disse debattene har den jevne nordmann holdningene til en paranoid, rabiat nazist. Jeg tenkte jeg skulle gjøre min skjerv, og skrev et innlegg som tok til orde for at Norge ikke er i ferd med å gå til grunne og bli tatt over av terror-imamer som drømmer om å voldta bestemora di. Innlegget forsvant raskt ned til side 11, ettersom ingen trykket på «Bra»-knappen. Her er det jeg skrev.

De som kjenner til forholdene i Oslo indre øst på 60- og 70-tallet, vet at de såkalte integreringsproblemene i byen i dag i stor grad er et speilbilde av fattigdomsproblemene man hadde for noen tiår siden. Nedslitte, falleferdige bydeler som Grünerløkka, Grønland og Furuset huset en svært stor andel av norges fattigste, og de færreste vestkantfruer våget seg øst for elva. Den gang da var det tåpelig og irrasjonelt av dem, og det er like irrasjonelt nå.

Men indre øst i Oslo har fått et skikkelig løft, ikke minst på grunn av svært mange handlekraftige og hardtarbeidende innvandrere. Hus oppføres og restaureres i et voldsomt tempo. Samtidig er Oslo fullstendig avhengig av innvandrernes usnobbete yrkesvalg: over 60 % av renholderne i Oslo er av ikke-vestlig opprinnelse. Kafeer og restauranter drives nesten utelukkende av svenske innvandrere. Disse menneskene skaper enormt store verdier for Norge, og det faktum at de er relativt unge gjør at vi får råd til pensjoner også i fremtiden.

Når man korrigerer voldsstatistikken for inntekt og utdanning, viser det seg at norske ikke-utdannede, fattige, unge menn i Oslo har omtrent samme sannsynlighet for å bli kriminelle som innvandrere. Den marginale forskjellen mellom gruppene (og den er virkelig liten) skyldes sannsynligvis en blanding av gjengdannelser, diskriminering (du blir oftere kriminell hvis du aldri får jobb) og at vi er raskere på labben med å anmelde innvandrere enn nordmenn.

Statistikken tyder altså på det vi alltid har visst: Det er situasjonen som skaper tyv. Oslo har virkelig bruk for disse hendene i arbeid, så da må vi heller gjøre situasjonen deres bedre enn å gjøre den enda verre ved strengere innskjerpinger og halvrasistiske kommentarer på Dagbladet.no. Vi må gjøre noe med boligpolitikken, slik at vi unngår rene ghettoer av hvite, middelaldrende menn på vestkanten og mørke, unge menn på Furuset. Og vi må gjøre noe med holdningene til enkelte borgere; jeg kan godt forstå frustrasjonen enkelte av innvandrerne føler på grunn av hetsen og stemplingen som kriminelle snyltere. Tross alt er det bare 4-5 prosent som er kriminelle - de aller, aller fleste du møter på gata er skikkelige, ærlige folk.

Som forventet, fikk jeg svar på tiltale. Aligris skriver:

 Det er helt sandt det Sigve, skikelige og ærlige helt til du snur ryggen til dem… da sitter kniven der !!

Derav paranoid. Mannen36 føler også for å bidra, men det skorter muligens på språklige evner:

 Ja, vi har jo ikke lov til å uttrykke frustrasjon over en eksplosjon i overfallsvoldtekter og gjengvoldtekter f.eks, sistnevnte et fremmedord i landet før dine berikervenner fikk frikort til å gjøre som de vil

Politiet ville nok være interessert i tips om denne eksplosjonen i gjengvoldtekter. Manne36 utdyper (etter at en hederlig mann krever edruelighet i lesning av statistikk):

Når det gjelder musliemr inn til Norge så ser jeg overhodet ikke nyanser, jeg vil ganske enkelt ikke ha det.

Og jeg hater alle som ser annerledes på det.

Derav rabiat. En mer tankefør Enola Gay prøver seg også på et svar, dog uten å faktisk lese hele innlegget mitt:

Her var det mye surr. Jeg tviler på at spesielt innvandrerne er den direkte årsaken til at Oslo´s indre øst har fått et økonomisk løft. Mon ikke boligsituasjonen i Oslo er årsaken og at mange innvandrere som et resultat har måttet flytte til Oslo´s sydøstlige bydeler. Lave lønninger har aldri resultert i høye skatteprovenyer. Det er heller neppe noen i denne diskusjonen som mener at svenske innvandrere er et problem for integrasjonen og således et poeng i denne diskusjonen.

Iht. SSB er ikke vestlige menn overrepresentert i alle voldstatistikker… ikke bare i Norge, men i bl.a Danmark og Sverige også. Hvorfor er de det ? Det er de fordi de ikke har en utdannelse som kvalifiserer til en jobb; og hvis de skulle få en jobb er den dårlig betalt fordi den ikke krever kvalifikasjoner. Det er nok ikke så dumt med arbeidsinnvandring, men litt selektiv bør man være av hensyn til samfunnet.

Dette var en fin lissepasning for å snakke om mine to hovedpoenger en gang til: At Norge trenger ukvalifisert, ikke kvalifisert arbeidsinnvandring; og at situasjonen skaper tyv:

Vel, det er ukvalifisert arbeidskraft som er vanskeligst å få tak i i Norge, fordi vi utdanner befolkningen mer enn før. Folk med master tar ikke jobb som vaskehjelp, fordi de ikke kan betjene studielån med den lønna. Det er solid empirisk evidens for at innvandring - både ikke-vestlig og europeisk - «fyller» arbeidsmarkedet i bunn, slik at infrastrukturen i form av bygg, anlegg, vasking, servicenæring osv. er på plass for vår velutdannede befolkning. All økonomisk teori tilsier at dette vil føre til økonomisk vekst: høyere teknologisk nivå på arbeidskrafta gir bedre avkastning på investerte arbeidstimer. Årsaken til at vi samtidig trenger ukvalifisert arbeidskraft, er at enkelte deler av samfunnet ikke lar seg teknologisere bort - slik som bygg og anlegg.

Det er også grunnlaget for å si at innvandring på sett og vis er en helt nødvendig del av den motoren som stimulerer den økonomiske veksten i Norge. Direkte import av høytutdannede ville selvsagt bidra like mye eller mer i sum, men det er en smule urealistisk å satse på at de veltilpassede og velutdannede skal flytte på seg i stor grad.

Demografisk trenger også Norge påfyll i bunn, for å unngå at alt for store andeler av arbeidskrafta går med til å stelle med eldre.

Ikke-vestlige menn er overrepresentert i kriminalstatistikken, men altså ikke vesentlig mye mer enn vestlige menn som tjener like lite som dem. Løsninga på dette problemet er derfor ikke å fjerne innvandrerne: det er nemlig noen som er nødt til å ha deres jobber uansett. Hvis vi gjør ariske, blonde kjemper til vaskehjelper vil også deres tenåringssønner bli kriminelle.

Den reelle løsningen på kriminalitetsproblemene er derfor generell økonomisk utjevningspolitikk, og der har verken Ap, Høyre eller FrP særlig progressive løsninger.

Dette siste poenget syns jeg er særlig godt. Dersom vi faktisk observerer en økende kriminell tendens, kan det være forårsaket av økte forskjeller. Gitt min overfladiske kjennskap til kriminalhistorikken og kriminalitet i ulike deler av verden, ser det ut til at denne variablen kan være et meget godt utgangspunkt.

Men alt i alt gidder jeg aldri å diskutere mer på dagbladet.no. Det er absolutt bra med brede politisk diskusjoner, men ekstreme og lite informerte meningsbærere har en tendens til å få uforholdsmessig mye innflytelse så lenge ingenting reguleres.

Innvandring