indregard.no
Blogging og medier

Kjendis med våpen, uten rettssikkerhet

Se og Hør er i ilden etter at de har bestemt seg for å navngi kjendisen som ble pågrepet med 25 våpen. Det blir spennende å se hvilken forsvarstaktikk de velger. «Folket har rett til å få vite det» blir temmelig patetisk, tatt i betraktning at kjendisen ikke blir siktet for noe. Måten bladet presenterer saken på gjør det jo også åpenbart at dette er gjort for å tjene penger. Sladdene på bildet er det jeg som har lagt til.

Faksimile fra Se og Hør
Faksimile: Slik valgte Se og Hør å presentere saken om kjendisen

Legg merke til den flotte alarmbjella i hjørnet.

Det er også bitter-morsomt at seher.no kjører en sak om personvern på den samme forsida. Pia Haraldsen «hetses på nett», står det like under denne våpensaken.

Denne kjendisen har bæretillatelse til 22 våpen. Det er naturligvis spesielt, og tyder kanskje på at han trenger litt hjelp mot paranoia (eller at han driver med våpensport). Det er imidlertid temmelig klart at mannen ikke blir mindre paranoid av å bli offentliggjort på denne måten. Nå har han jo grunn til å være redd: et hjem med 25 våpen må jo være et eldorado for en innbruddstyv.

Se og Hørs oppførsel er et bevisst og grovt overtramp mot Vær Varsom-plakaten pkt 4.7:

Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

Bruddet er såpass grovt at Norsk Presseforbund bør vurdere å kaste Se og Hør ut av organisasjonen.

Oppdatert: Er det mulig å være så dum? Assisterende sjefsredaktør Harald Haave i Se og Hør argumenterer for denne oppførselen ved å si at «Vi ville ha gjort det samme om det var andre kjendiser, som for eksempel Wenche Foss.» Javel? Så dere er altså ikke ute etter denne bestemte kjendisen. Da er alt greit?