indregard.no
Politikk og samfunn

Religionen: undertrykkerens pisk eller frigjørerens sverd?

Inspirert av secularhumanism.org har jeg gått løs på World Values Survey, og forsøkt å koble ulike religiøse og sosiale trekk ved samfunnet opp mot økonomisk ulikhet. Foreløpig har jeg funnet en interessant sammenheng:

Punktdiagram som viser at andelen som tror på himmelen og økonomisk ulikhet er korrelert.
Pennies from heaven?

Utvalget er alle relativt rike land som er med i World Values Survey og som jeg kunne finne GINI-koeffisienter for. Den skrå linjen er en regresjonslinje med minste kvadraters metode. Det er altså en relativt klar korrelasjon mellom at befolkningen tror på himmelen og stor økonomisk ulikhet i landet. Hva betyr så det?

 • Det kan være slik at religion forårsaker ulikhet, ved å forhindre folkelig kamp for en rettferdig økonomi. Det finnes mange historiske eksempler på at religiøse institusjoner har fungert dempende på konfliktnivå mellom klassene, ettersom prestestanden i seg selv har vært en del av overklassen. Likevel kan ikke dette forklare situasjonen i USA. Her er det ingen statskirke, og det er få (om noen) som tjener seg rik på å være prester.
 • Det kan være slik at religion forårsaker ulikhet ved at det å være religiøs gjør at folk aksepterer større ulikhet. Det kan skyldes at religionen forsvarer privat eiendomsrett eller hyller de fattige som de virkelige religiøse. Kanskje oppfattes det slik at jo mer du lider i ditt nåværende liv, jo lettere blir det å komme inn i himmelen.
 • Det kan være insentivdrevet. Hvis du tror på et etterliv eller reinkarnasjon, vil du ha mindre insentiv til å skaffe deg selv skikkelige levekår i det nåværende livet. Hvis du derimot tror at dette livet er alt, vil du forsøke å gjøre det beste ut av det.
 • Det kan være slik at økonomisk ulikhet fører folk til religionen - altså at fattigdommen gjør dem religiøse. Det er velkjent at folk vender seg til det spirituelle i kriser, men det virker i utgangspunktet merkelig at troen på Gud skulle bli større fordi Han gir deg mindre å rutte med.
 • Det kan være at både økonomisk ulikhet og religiøsitet er forårsaket av en eller flere «tredjefaktorer». Slike tredjefaktorer kan være
  • Gud, hvis Gud foretrekker ulikhet av en eller annen grunn,
  • hyppig krigføring, fordi en ønsketenkning om et etterliv er naturlig for soldater og pårørende, og krigskostnadene medfører større ulikhet,
  • et komplott blant landets ledere, som lurer folk inn i religiøsiteten og ulikheten for å mele sin egen kake, eller
  • en negativ sammenheng: at jo mer kunnskapsrik et folk blir, jo mer lik fordeling ønsker de å ha, samtidig som de ikke lenger tror på religionen.

I likhet med så meget annet tror jeg det er en salig blanding av disse. Det er viktig å huske på at det ikke nødvendigvis er en enkel årsakssammenheng. Vi kan for eksempel finne mye av den samme profilen ved å koble tilbøyeligheten til tilfeldig sex opp mot økonomisk ulikhet, men det er vel de færreste som vil hevde at mye tilfeldig sex fører til en mer rettferdig fordeling av de økonomiske godene (dog fører de vel til en mer rettferdig fordeling av «godene», hø hø).

Figur som viser negativ sammenheng mellom økonomisk ulikhet og tilfeldig sex.
Fordeling av godene.