indregard.no
Politikk og samfunn, Filosofi

Rikdom gjør deg til et godt menneske

Arnold Kling, som er en av forfatterne på EconLog, hevder i ett nytt essay at moralsk, fysisk og kognitiv utvikling kommer av rikdom. Som han selv sier:

As we get wealthier, we also become enhanced physically, cognitively, and morally, leading to a virtuous cycle of improvements to the standard of living.

Det er to måter å tolke dette på. Det ene er den åpenbare: at i land som kan koste på seg skikkelig helsevesen og skole, og der folk slipper å stjele for å få tak i mat, vil folk ha bedre helse, bedre utdanning og «bedre moral» (selv om jeg mener det er høyst tvilsomt å hevde at jeg har bedre moral bare fordi jeg får kasta så mange penger etter meg at jeg slipper å stjele brød…). Hvis det er det Kling mener, er han på jordet når han senere sier:

As the economy improves, human cognitive ability and moral reasoning improves, which helps markets to work better and makes the process of innovation more productive, leading to greater wealth, more mental and moral development, and so on.

Dagens verden illustrerer godt at markedet ikke passer inn i denne ligningen. Omveien rundt at markedet fungerer bedre på grunn av godt helsevesen, god utdanning og moralsk utvikling (?) er totalt unødvendig: Velstandsveksten øker enkelt og greit som en direkte konsekvens av at folk er mindre syke, bedre utdannet og mindre korrupte (?) i et rikt samfunn. USA har for eksempel et bedre fungerende marked, uten at det har gjort dem verken friskere, bedre utdannet eller mer moralske enn resten av den industrialiserte verden.

Dermed må vi konkludere med at Kling forsøker å hevde en annen tese: At rikdom i seg selv på individnivå fører til disse forbedringene, og at han mener at individets forbedrede helse, utdanning og moral følger som en konsekvens av rikdommen. Det er jo en oppsiktsvekkende påstand, ettersom de fleste vil hevde at sammenhengen er direkte motsatt. Det er god helse, god utdanning og god moral (?) som gjør deg rik, ikke rikdommen som gjør deg frisk, utdannet og god.

Jeg syns dette illustrerer godt hva som menes med et religiøst forhold til markedet. Å hevde at samfunn eller individer blir moralsk bedre av å være rike har en klar parallell i religionenes påstand om at bare gudfryktige mennesker er moralsk gode.