indregard.no
Humor

Sigves orakeltjeneste

Søkemåneden november viste seg å bringe veldig spørsmålssøkere til min blogg. Jeg tar hintet, og oppretter en orakeltjeneste. Her vil jeg gi folk det de vil ha: svar.

Er Kåre Valebrokk AP Medlem.
a) Du trenger litt skrivehjelp.
b) Å tro at Kåre Valebrokk er AP-medlem er omtrent like lurt som å servere ham vann.

Økt innvandring i barnehager?
Kirkeasyl: vanlig. Veldig trivelig utenom søndager. Barnehageasyl: veldig uvanlig. De fleste foretrekker hjemsendelse foran støynivået og mugg-/råteskadene i en gjennomsnittlig norsk barnehage. Dessuten har de alt for lave toaletter.

hvor mye koster trygd frp
Dette svaret må nesten bygges opp som et resonnement, for det er gjort lite forskning på hvor mye FrP koster oss i trygdeutbetalinger.

Premiss 1: Ca. 25 % av befolkningen i yrkesaktiv alderSom er på ca. 3 312 000 mennesker. er FrP-ere, altså 828 000 mennesker.

Premiss 2: Ca. 31 % av FrP-ere er trygdemottakere. Sammen med premiss 1 vet vi da at 256.000 FrPere er trygdemottakere. Det utgjør 28 % av trygdemottakerne.Denne er tricky å regne ut. Jeg antar at 27 % av mennesker i Norge er avhengig av folketrygden (utenom pensjonister) (kilde). Videre er trygdemottakere vesentlig fattigere enn andre, og lavtlønte er overrepresentert i FrP med ca. 15 %. Dette tallet fremkommer ved å multiplisere hvert partis lavtlønt-prosent med oppslutningen, summere disse tallene (for å få gjennomsnittlig lavtlønthet), multiplisere FrPs prosent (35) med summen av oppslutning disse partiene har (0.948) og dividere denne summen med gjennomsnittlig lavtlønthet. Følgelig er [tex]27 \times 1,15 = 31[/tex] % av FrPere trygdemottakere. Andelen av trygdemottakere som er FrPere fremgår som antall FrPere som er trygdemottakere delt på (befolkningen * 27 %).

Premiss 3: Folketrygden koster 216 milliarder kroner i året.I de første tre kvartalene i 2006 ble det betalt ut 162 897 530 000 kroner i stønader fra folketrygden. Ekstrapolert for hele 2006 blir dette ca. 216 mrd.

Konklusjon: Trygd til FrPere koster samfunnet [tex]216 \times 0.28 = 60[/tex] mrd. kroner per år.

Hva består sener av?
Nå er ikke medisin min sterkeste gren, så jeg sendte spørsmålet videre til en venn av meg som var innlagt på sykehus nylig. Han kunne avsløre at sener består av…
senefiber.

Hvor mange muslimer bor det i norge?
Nå er ikke tall min sterkeste gren, så jeg sendte spørsmålet videre til en venn av meg som blir innlagt på sykehus snart. Han kunne avsløre at antallet muslimer i Norge er…
for mange (takk for hjelpa, Christoffer O.).