indregard.no
Politikk og samfunn

Rasistiske Norge

De siste par årene har det skjedd en viktig endring i debatter om innvandring og asylsøking. Før var det allment akseptert å si at for eksempel Vidar Kleppe var rasist. Nå får man slengt i trynet at «man er jo ikke rasist bare fordi jeg mener, eh.. jeg mener man mener, at innvandrere voldtar, dreper og snylter på trygdeordningene».

Jo, du er, eh.. jeg mener man er, det.

41 % av norges befolkning mener at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Men innvandrere flest er ikke farlige kriminelle. Selv om kriminalitetsraten er marginalt høyere i innvandrerbefolkningen enn hos oss hvite rikinger, er det rimelig langt igjen til at 50 % av innvandrere er kriminelle.

Kun 62 % av de som svarer er helt enig i at innvandrere bør ha samme muligheter på arbeidsmarkedet som nordmenn. Det betyr at 38 % mener at innvandrerne bør diskrimineres. Hva er det slags syke holdninger? Disse menneskene er formodentlig de første til å mase om integrering, men vil altså ikke slippe innvandrerne inn på den eneste virkelig fungerende arenaen for integrering. I USA går folk i demonstrasjonstog for illegale innvandreres rett til å jobbe.

50 % av de som svarte mener at «innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig». Her er vi inne i et dilemma, for denne strategien vil jo føre til at innvandrerne må bli rasistiske og ekstremt proteksjonistiske overfor sine egne verdier. Vil nordmenn at «innvandrere flest» skal bli rasister?

Poenget er at så lenge man baserer sine negative holdninger til innvandrere på beviselig gale premisser, må dette skyldes noe ved deg selv. Og hvis du systematisk vurderer mennesker av en bestemt bakgrunn - eksempelvis innvandrere eller muslimer - som farligere eller mindreverdige, er dette rasisme. Det er ikke saklig begrunnet redsel eller noe som innvandrerne må ta på sin egen kappe. Nordmenn oppfører seg altså som om innnvandrere er langt verre enn de er. Det er rasistisk.

Jeg fikk tipset om rapporten hos Monica Aarset.

Innvandring