indregard.no
Politikk og samfunn

Ungdomsmoderasjon

Torbjørn Røe Isaksen, også kjent som «lille-blå», er skuffet over at Kåre Willoch viser for lite moderasjon i Israelspørsmålet.

Slik han ville vært skuffet over at Wergeland viste så lite moderasjon i spørsmålet om jøder skulle nektes adgang til riket, stortinget viste så lite moderasjon i spørsmålet om stemmerett for kvinner og at kong Haakon viste så lite moderasjon i spørsmålet om tysk overmakt.

Dette hørtes flåsete ut. Men moderasjon som politisk imperativ er etter mitt syn farlig. Moderasjon, stilltiendehet, tilbakeholdenhet, dobbeltsidighet, avbalansert: det er alle imperativer som virker grunnleggende i favør av sittende makthaver. Hvis man for eksempel ber begge parter på Vestbredden moderere seg, ender man opp med at Israel beholder sine okkuperte landområder. Av og til har noen rett. Da må de slippe å bli fratatt denne verdien fordi noen har kommet på at moderasjon er det viktigste i politikk.

politisk filosofi israel røe isaksen moderasjon