Sannsynlighet for EM‐​plass

Jeg må nesten følge opp føljetongen min, selv om jeg er på SV‐​landsmøte.

Metoden er enkel: jeg angir sannsynligheter for de ulike resultatene i resten av kampene i Norges EM‐​gruppe, og lar datamaskinen spille gruppen 10 000 ganger. Så teller jeg opp hvor mange ganger Norge blir nummer én og to.

Før kampen i går var det 50 % sjans for førsteplass, og 33 % for andreplass i gruppa. Det flyttet seg ikke mye med uavgjort: Nå får jeg 47 % for førsteplass og 38 % for andreplass. Tabellen under viser sannsynlighetene for de ulike lagene og plassene:

Lag         1.  2.  3.  4.  5.
NOR        47.4 37.7 14.8  0.1  0.0
POR        32.7 34.7 31.7  0.8  0.0
DEN        19.8 27.2 49.6  3.2  0.2
ICE        0.0  0.2  2.6 56.8 40.4
CYP        0.0  0.1  1.4 39.1 59.3

Avansementssjanser

Jeg gir Norge 5 % sjanse til å nå VM‐​playoff.

Dette må slå til:

 • Irland – Italia B
 • Irland – Montenegro B
 • Kypros – Bulgaria HU eller Bulgaria‐​Georgia UB

Jeg gir Italia B 50 %, Montenegro B 15 %, Kypros eller U får 50 % og Georgia eller B får 35 %. Da er sannsynligheten lik $$0.5 \times 0.15 \times (1−(0.5 \times 0.65)) \approx 0.051$$.i

Det betyr at du bør spille på Norge dersom du får 20 i odds.

Fotnoter

 1. Det siste leddet i ligninga er altså det motsatte av sannsynligheten for at Bulgaria vinner begge sine kamper. Det er 32 % sjans for at de klarer det. []