Ekstreme krefter

Sylvi Listhaug taler til Fremskrittspartiets landsmøte i 2009.

«Dirigent, landsmøte,

Venstresida driv eit råkjør mot familien. Dei seier dei er opptatt av fellesskap, men dei gjer alt dei kan for å bryte ned det viktigaste fellesskapet, nemleg familien.

Deira mål er at alle barn skal i barnehage. Bård Vegar Solcell… Solhjell sitt mål, er at alle skal i barnehage før me kan snakke, og før me kan gå. Dei vil fjerne kontantstøtta, for det gir oss jo nokre moglegheiter. Dei vil at alle skal ha ein fødselspermisjon, der dei kan bestemme mesteparten av korleis me skal dele den. Venstresida, dei står for valfridom – for dei rikaste. Dei rikaste, som uansett kan ha råd til å være heime med barna sine.

Etter valet skal me fjerne sosialistane si klamme hand over familien!

[applaus]

Familiane skal få organisere liva sine sjølve. Fremskrittspartiet står for valfridom. Me meiner at den einskilde familie er best i stand til å vurdere om barnet skal i barnehagen, om ein skal ha ein dagmamma, eller om ein skal bruke andre løsninger.

Eg har vore så heldig at eg har funne ein dagmamma, så eg slipp å sende ho Signe i barnehagen før ho kan gå og før ho kan snakke. Men eg har full respekt for alle dei som velje noko anna enn meg. Og det er problemet med sosialistane: Dei tolererar berre det dei sjølv definerar som riktig.

Me er for ei kontantstøtte, me er for at dei som velgjer annleis skal få støtte for å kunne gjere det, og det er eg jammen, og det er eg stolt for… av.

Me er for at familien kan få velje korleis han skal fordele fødselspermisjonen, og, som de kanskje har sett i Dagbladet i dag, så er me den sosialistiske kjernefamilien, fordi me har valt å dele permisjonen. Men det har me gjort utan at sosialistiske politikarar blandar seg inn i det, for det var det beste for vår familie.

Me må angripe misbruk av kontantstøtta, sette krav og sørgje for at det misbruket som finn sted, der personar bruker kontantstøtta for å hindre integrering, ikkje får lov til å fortsette, heller enn å straffe alle, norske småbarnsforeldre.

[applaus]

Eg er stolt av å tilhøre eit parti som stemte mot den nye ekteskapslova. Ei ekteskapslov som opphever biologien, som seier det at eit barn ikkje [sic] kan ha både ei medmor og ein far. Eg veit ikkje om eit einaste barn som blei skapt, utan å ha ei mor og ein far.

[applaus]

Det er ikkje sånn at haust kjem etter vinter, sjølv om politikarane vedtar det. Det er heller ikkje sånn at jorda er flat, fordi politikarane vedtar det. Det er barna sine rettar som skal være det viktigaste, og ekteskapet – ja, det er mellom mann og kvinne.

[applaus]

Eg er glad for at politikken vår ligg fast. Eg vil kjempe mot ei rødgrønn regjering som fører eit lite mindretal sine særinteresser, so det går ut over av det store fleirtalet i samfunnet vårt, for det er det dei har gjort med ekteskapslova. Valet vårt må være å stå opp mot ekstreme krefter på venstresida, politikarar, einskilde journalistar, og særinteresser, som set sånne enkeltsaker framfor det fleir… folket i Noreg meiner.

Me skal ta avstand frå den mobbinga som går føre seg av kristne i vårt samfunn!

[applaus]

Eg blir så provosert når eg ser debattar der kristne deltek, dei sei det dei meiner, og blir møtt med personangrep. Det skal me jammen ikkje finne oss i at skjer.

[applaus]

Og det verste er, at dei same menneska som sitt og angrip personane dei debatterer mot, dei sitt og har toleranse overfor islam, og ekstreme holdningar i den religionen.

[applaus]

Valet til hausten er mellom sunn fornuft og særinteresser frå ei lita gruppe. Eg trur befolkninga stemmer Fremskrittspartiet, fordi dei vil ha sunn fornuft.»

Se også:

Monsen som klorer

Fritt Ords pristildeling til Nina Karin Monsen er unektelig spesiell. Jeg har lest Monsen i Klassekampen, og jeg er først og fremst i stuss over hva kriteriene for denne prisen skal være. Monsens argumenter mot homoekteksap er først og fremst veldig dårlige, og først i neste omgangsekundært kontrære.

Dette får meg til å tenke over hva en slik pris skal berømme. Den skal altså gå til noen som holder upopulære standpunkter i offentligheten, og dermed illustrerer verdien av ytringsfrihet. Men dette kan da umulig være nok. Det er veldig mange mennesker som holder upopulære standpunkter ved like: for eksempel at jødene er skyld i 11. september, at svarte mennesker er dumme, at nazismen er veien videre, at voldtekt er greit så lenge jentene har lite klær på seg, eller at folk ikke bør ha lov til å ha sex utenom ekteskapet. Hadde de fått slippe til, ville de garantert også holdt disse standpunktene i offentligheten. Er det virkelig noe å tildele priser for?

Nei. Det som trenger å prisgis, er folk som er i stand til å se på virkeligheten, trekke konklusjoner, og stå for disse konklusjonene selv om de er upopulære. Det er helt sentralt for et samfunn å belønne Galioleoer – de som forsker og formidler selv om det gjør dem upopulære. Dette er den sannhetssøkende frittaleren. Det er mekanismen som drar oss fra paradigme til paradigme innenfor vitenskap, og den er avhengig av (en viss grad av) ytringsfrihet.

Men det å gjøre det motsatte fortjener ikke samfunnets ros, og er slett ikke noe argument for ytringsfriheten. Når man begynner med konklusjonen og desperat leter etter argumentene, for så å bruke disse i offentligheten, er det selvpromoterende spinning, ikke sannhetssøkende, modig bruk av ytringsfriheten.

Dette vet jeg at Fritt Ord vet. Derfor er jeg så forvirret over tildelingen. Den kan bare bety at de mener Monsens rablinger faktisk har sannhetssøkende kvaliteter. Min vurdering av hennes argumenter er diametralt motsatt:

Slik jeg leser Monsen, hevder hun i iterasjon etter iterasjon at ekteskap mellom to ulike kjønn er «normalt» eller «naturlig», og at ekteskap mellom to av samme kjønn undergraver verdien av ekteskap mellom to av ulikt kjønn. Dette er ikke konklusjoner, men premisser i Monsens argumentasjon. Konklusjonene følger automatisk av premissene. Dermed får premissene stort sett stå ubegrunnet (eller begrunnet med plattheter som at det er slik det er). Dette er ikke sannhetssøken. Når premissene er det mest interessante å diskutere, er det  en advarsel om pseudovitenskap.

Jeg kunne tenkt meg en Fritt Ord‐​pris til noen som hevdet med styrke at det som er naturlig, f.eks. definert som det menneskeaper drev med for 300.000 år siden, bør være normativt for det mennesker gjør. Det er en konklusjon som ville vært kontrær og interessant, og ville implisert at vi burde drepe rivaliserende hanner og at hannene skulle pule rundt så mye vi kunne. Jeg er uenig, men det ville vært et artig og utfordrende standpunkt i dagens monogami‐ og antivoldsdraperte samfunn. Men å ta dette standpunktet for gitt, for deretter å bare trekke konklusjonene for en liten minoritetsgruppe av homofile, det gir ingen brownie points hos meg.

Andre om dette: Hjorthen, Virrvarr, Floken i Nettet.

Creative Commons License photo credit: jurvetson

Den tiende landeplage

Jeg begynner å lure på om Kristenblogg er en hoax – altså en velregissert og organisert spøk som prøver å dra greia si så langt som mulig. I alle fall begynner meldingene de kommer med å bli ganske søkte.

I en debatt om homofili kom følgende argumentrekke frem:

  • A: Min kompis tok livet av meg fordi han følte seg mislykket og mindreverdig på grunn av bokstavtro kristne.
  • B: Folk som tar livet av seg må ta ansvar for sine egne handlinger. Vi har ytringsfrihet til å kalle hvem som helst mindreverdige!
  • Meg: Skal vi ikke snart begynne å tenke på mobberes ytringsfrihet? (Og jeg ville legge til, men unnlot det for å være litt saklig: Torturistens handlingsfrihet?)
  • Kristenblogg‐​fyr: «holdningene vi kristne har til homofili som synd er ikke noe nytt VI presenterer. Det er presentert i Bibelen. Vi kristne holder oss tro til Guds ord, det er vår plikt. Vår plikt er også å fortelle om Guds ord: sannheten.»

Les gjerne kommentarene deres på min forrige sak også. Velregissert og glimrende, på en fast mal: Pakk svovelpredikanten inn i et hyggelig og tilsynelatende åpenhjertig språk. Og alltid svarer både «Anders» og «Morten».

Hvis de ikke er en hoax, er de ekstremt skumle folk. Hvis de er en hoax, er de herved avslørt :-)