Mind the gap

Klimagassutslippene skal ned med 40 % til 2030. Men de går ikke ned, de går rett frem:

Klimagasser

Dette til forskjell fra EU, der utslippene faktisk er på vei ned, om enn noe tregere enn man kunne ønske: eu