Mind the gap

Klimagassutslippene skal ned med 40 % til 2030. Men de går ikke ned, de går rett frem:

Klimagasser

Dette til for­skjell fra EU, der ut­slip­pe­ne fak­tisk er på vei ned, om enn noe tre­ge­re enn man kun­ne øns­ke: eu

Legg gjerne igjen en kommentar!