Konsept

I ukens Morgenbladet for­slår jeg noen nye tv-konsepter. Jeg er mest for­nøyd med den­ne:

Urix Men: Ole Torp, Hans-Wilhelm Steinfeld, Erling Borgen og Tomm Kristiansen drik­ker whis­ky, rø­ker si­gar og lø­ser ver­dens­pro­ble­mer mens de klaps­er un­ge, kvin­ne­li­ge uten­riks­eks­per­ter på ba­ken. Steinfeld for­tel­ler grise­vit­ser han hør­te i Kreml på seksti­tal­let. Dette seg­men­tet kan også få en egen spin-off-serie: Hø-hø med Hans-Wilhelm.

Mens no­tis­re­dak­sjo­nen ra­ser mot bøl­gen av «kon­sep­ter» i gate­bil­det.

17AKTnotis4konsept_11217Dette går av kon­sep­te­ne.

Én kommentar til «Konsept»

  1. Dette vatr da noe ro­bus­te for­slag. Fortsett slik og du skal se du har skapt et bære­kraf­tig tv-samfunn. Riktig så in­no­va­tivt!

Legg gjerne igjen en kommentar!