Ungdommen nå til dags

Resultatene ved skolevalg, 1989-2013, fordelt på parti

skolevalgskolevalgbump

  •  Høyre + Frp er fire pro­sent­po­eng stør­re i 2013 enn i 2009.
  • SV hal­vert fra 10 til 5, en del av en lang­sik­tig ned­over­trend si­den 2001.
  • Fremgangen til Piratpartiet (ikke med i gra­fe­ne) og MDG er like stor som SVs til­bake­gang.
  • I 2001 fikk ytre venstre (SV + R) 28 % opp­slut­ning. I 2013 får de 8,8 %

Legg gjerne igjen en kommentar!