Ærlige politikere

Mange etter­spør mer ær­li­ge po­li­ti­ke­re. Hvis du er en av dem, venn­ligst se gjen­nom vi­deo­en un­der. Vær for­sik­tig med hva du ber om.

Legg gjerne igjen en kommentar!