Trenger haik

Harald Eia har lyst ut 100 000 kroner til den som kan forklare Bourdieus begrep «ubevisst strategi». Det er ikke vanskelig. Det holder å vise til Knut Arild Hareides strategi for årets valgkamp. Til nå har han markert seg mest ved å haike med Erna – og dele ut flyere for Høyre på vestlandske fergekaier.

Dermed har han også gjort seg fortjent til å være først ut i vår nye valgkampserie: «indregard.no disser partiledere musikalsk», også kjent som PartiParty 2013.

cooltext1147472723