1339238814926.jpg

Tilfeldig? Neppe!

image

I dag skriver Klassekampen om en undersøkelse som viser at mens 31 % av SV-​​velgere deltok i sorgmarkeringer etter 22. juli, var det bare 12 % av Frp-​​velgerne som gjorde det samme.

Det er et interessant funn, men ikke som en kritikk av Frp eller velgerne deres. Det viser to forhold: for det første at markeringene også fikk form av en støttemarkering for flerkultur (noe også informanter oppgir som årsak i undersøkelsens kvalitative del), og for det andre tror jeg beredskapen til offentlige markeringer av alle slag er større på venstresida og større for folk med høyere utdanning (men det har jeg ikke tall på).

Det var dog bare en lang innledning for å le litt av Per Sandberg, som uttaler følgende:

Frps nestleder Per Sandberg tror imidlertid ikke at det var spesielle verdispørsmål som gjorde at hans velgere holdt seg hjemme.

– Dette har jeg ingen formening om, men det kan jo like gjerne være tilfeldigheter som står bak disse tallene, sier han.

Undersøkelsen hadde et representativt utvalg på 1011 personer.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

4 kommentarer til «Tilfeldig? Neppe!»

  1. Skal vi gjette at tallene fort ville snus på hodet, om gjerningsmannen var av opprinnelig antatt opprinnelse?

    (Jeg kommenterte dette først i Facebook-​​siden, ved en inkurie, siden jeg først etterpå innså at det var hit postingen pekte)

  2. Jeg tror nok du har rett i at dette har mye med utdannelse/​yrke å gjøre. Til tross for alt pratet om flerkultur så har jeg inntrykk av at også folk med innvandrerbakgrunn var underrepresentert de fleste steder.

    Barn av regnbuen

  3. Et utvalg på 1000 betyr at tallene har en feilmargin på i størrelsesorden 2–5 %. For Høyre-​​kategorien vil det si 15% pluss/​minus noen %. Tilfeldigheter er der, men langt fra nok til å forklare forskjellen på 31 og 12 %.

Legg gjerne igjen en kommentar!