Den norske rasismen

Bildet er tatt på Markens, hovedgata i Kristiansand. Det ble funnet «artig» nok til å løftes frem av redaktørene for det ekstremt populære nettstedet artige.no.

Å omtale romfolk som dyr er en lang tradisjon i Europa, og det er vel ikke nødvendig å peke på hvem som dro denne retorikken til sin mest ytterliggående konklusjon. I dagens Ungarn vokser nye bevegelser for etnisk rensing av romfolk frem. Samtidig, i Europa, er nær dobbelt så mange bostedsløse i år som i fjor. På kontinentet dør tusener av mennesker hver dag har tusener dødd siden nyttår av kulde.

Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn (H) har utmerket seg som en heftig motstander av å hjelpe folk i slik nød. Han gir ikke husrom til tiggere, fordi han ikke vil bli «Europas tiggerhovedstad» (Kristiansand!). Han har også nektet å iverksette tiltak for å tilby do‐ eller dusjfasiliteter. Kommunen har tatt flere initiativer for å forby tigging, men dette finnes det ikke hjemmel for. I bibelbeltets hovedstad, i det tettstedet i Norge der det bor flest selverklært kristne mennesker.

Det er lite som gjør meg så fortvilet som når unge mennesker, i det som trolig er deres mest idealistiske fase, bruker tiden på å gjøre narr av de aller svakeste og mest utsatte vi har.