We can’t handle the truth

I dag vil jeg minne om at Politiets Sikkerhetstjeneste, som vi tildeler utvidede fullmakter basert på en særlig tillit, mener at dette er et godt, juridisk argument:

Dersom man skulle åpne for at straffesaker skulle prøves i mediene står man i alvorlig fare for at viktige hensyn og rettssikkerhetsprinsipper som eksempelvis kontradiksjon ikke blir ivaretatt. Å legge til rette for at straffesaker skal kunne prøves i mediene etter at de er rettskraftig avgjort, vil også kunne undergrave tilliten til domstolen.

Med «prøves i mediene» mener PST at mediene bedriver gravende journalistikk og går gjennom bevis i etterkant at saken er ferdig. Bakgrunnen er spørsmålet om lydopptakene fra Treholt-​​saken skal utleveres.

Legg merke til hvordan dette argumentet er bygd opp. Det er en argumentasjonsform vi kan kalle «Diktatorens Ansvarsforskyving»: Hvis jeg gjør noe galt, kan vi beskylde de som avslører mine feil for konsekvensene av å destabilisere meg som diktator. Hvis domstolene blir etterprøvd, kan det «undergrave tilliten til domstolen». Implisitt: domstolene gjør feil, og det er det best å skjule.

PST har også valgt å bruke det noe merkelige begrepet «prøve» om å gjennomgå saker i mediene. Det er selvsagt et problem dersom mediene skal rent faktisk dømme i saker. Da vil vi jo risikere, som PST sier, at rettsstatsprinsipper ikke blir ivaretatt. Men det er vel ingen som argumenterer for dette? Igjen er det en klassisk retorisk konstruksjon: du lager deg en metafor for x, og deretter behandler du angrep på x som om det var metaforen.i

Det er ikke lite bekymringsverdig at disse menneskene, som vi stoler nok på til å forlate vanlige rettssikkerhetsgarantier, totalt mangler forståelse for at rettsstaten er noe mer enn rettssalen, politiet og påtalemakten.

Likte du denne? Da bør du lese disse.

Fotnoter

  1. Preben Z. Møller gjorde denne feilen da han skulle forklare hvorfor hans versjon av destruktiv maskulinitet var noe annet enn andre kjipe maskuliniteter. []

Skrevet av

Sigve Indregard

Jeg er journalist i Morgenbladet, men skriver her helt for egen maskin. Jeg er samboer og har to døtre. Ellers er jeg interessert i internasjonal politikk, skolepolitikk, økonomi, filosofi og romersk historie.

2 kommentarer til «We can’t handle the truth»

  1. Meget treffende, nok en gang, Indregard: Ja, for hva er det PST sier her? De sier at det er farlig å le mediene kikke myndighetene i kortene. Dette er en autoritær muligens totalitær logikk.

    Det minner meg forresten om bumerang-​​sakene i Bergen: Domstolene måtte legge politiets forklaring til grunn ellers ville man undergrave tilliten til politiet. Alle som vitnet mot politiet og i strid med politimennenes egen forklaring, forklarte seg da per definisjon falskt, i retten. Ergo måtte de dømmes og straffes for falsk forklaring. Jeg har en beklemmende følelse av at dommeren selv ikke forsto hva han viklet seg inn i.

Legg gjerne igjen en kommentar!