Logisk konsistens

And the whole setup is just a trap to capture escaping logicians. None of the doors actually lead out.
Labyrinth puzzle.

Det er nå ettertrykkelig dokumentert at det eksisterer en lang rekke mennesker i Norge som for øyeblikket holder følgende tre proposisjoner:

  1. Europa er i ferd med å bli invadert, og vår kultur undertrykt, fortrengt e.l.
  2. Med henblikk på situasjonen nevnt i P1, er Arbeiderpartiet quislinger, forrædere, «kulturquislinger» (Tybring‐​Gjedde) e.l.
  3. Terroraksjonen 22. juli var moralsk forkastelig

Først av alt: Legg merke til at proposisjon 3 er begrunnet moralsk, ikke bare ved at aksjonen var taktisk meningsløs eller ugunstig for saken, men skikkelig, moralsk forkastelig.

Dette er ingen logisk umulighet å kombinere disse tre. Det kan gjøres ved å hevde pasifisme som prinsipp, eller ved å hevde en selektiv rasistisk pasifisme (ikke lov å drepe nordmenn).1 Problemet mitt med dette er at jeg tror de aller, aller fleste av dem som hevder trioen nevnt over på ingen måte er pasifister eller rasist‐​pasifister.

Og vi har en test på nettopp dette: Blant de personene som hevder trioen over, hvordan stiller de seg til motstandsaksjonene i andre verdenskrig, rettet mot NS‐​folk og NS‐​insitusjoner? Mener de for eksempel at Osvald‐​gruppas likvideringsforsøk på Henry Rinnan var moralsk forkastelig? Sprengingen av Arbeidskontoret? Oslogjengens aksjon mot Monte Rosa, der det var sivile om bord – blant annet kjærestene til tyske soldater? Er de mot dødsstraffene i landssvikoppgjøret?

I og med at de norske sabotasjeaksjonene jevnt over var ganske mislykkede, kan vi også konstruere en passende, hypotetisk aksjon. La oss for eksempel si «bombing av landsmøtet til Nasjonal Samling».2

Og før noen rekker å innvende at situasjonen er helt annerledes: det er jeg selvsagt enig i. Det er de som setter likhetstegn ved å bruke ord som landsforræderi og quisling, så de kan ikke akkurat hevde at sammenligningen utgjør noen hitling av debatten. Hva de svarer vil selvsagt være et empirisk spørsmål, men mitt inntrykk er at de aller fleste av dem vil mene at vold mot forrædere i krig er moralsk forsvarlig.3 Ergo henger ikke proposisjonstrioen deres sammen.

Slik jeg ser det kan de logisk bare reddes av å enten legge til pasifisme, legge til rasisme og pasifisme eller ved å fratre en av sine proposisjoner. Jeg vil anbefale å fratre proposisjon 1, men også å fratre proposisjon 2 vil være en forbedring.

  1. I teorien også selvsagt mer eksotiske pasifistiske prinsipper: ikke lov å drepe byråkrater, ungdommer, blåøyde osv., men det farer for langt å skulle liste opp en uttømmende liste over alle ko‐​ko‐​preferanser folk skulle kunne ha for drapsplanene sine. []
  2. Gitt at Nasjonal Samling hadde landsmøter under krigen, noe jeg vel betviler, men vi er jo allerede i fantasiland. []
  3. Personlig er jeg forøvrig ikke av den oppfatningen. []